Adviseur Informatie, Bijstand en Operaties

Ben je werkzaam in de crisisbeheersing en ben je er aan toe om eens over de grenzen van je eigen gemeente of Veiligheidsregio heen te kijken?

Dan biedt het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) je een unieke kans om ervaring op te doen op bovenregionaal, nationaal en internationale niveau.

Het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum is een door de operationele veiligheidskolommen (politie, brandweer, GHOR, defensie en bevolkingszorg) bemenste organisatie die haar taken uitvoert bij (de voorbereiding op) dreigende en acute incidenten, crises en grootschalige evenementen op bovenregionaal, nationaal en internationaal niveau. Het LOCC ‘verbindt’ en ‘ondersteunt’ door een brug te slaan tussen de operationele diensten en het nationale niveau én tussen de operationele diensten uit de functionele keten.

Het LOCC maakt deel uit van het ministerie van Justitie en Veiligheid (Directie Veiligheidsregio’s en Crisisbeheersing), is gehuisvest in Driebergen bij de Landelijke Eenheid van de Politie. Het LOCC bestaat uit het Hoofd LOCC en drie secties: de sectie Informatie, Bijstand en Operaties (IBO), de sectie Planvorming en Advisering (P&A) en de sectie Faciliteiten en Ondersteuning (F&O).

Je functie

Als adviseur maak je deel uit van de sectie Informatie, Bijstand en Operaties.
Je werkzaamheden bij IBO richten zich op de kernproducten van deze sectie; informatiemanagement op bovenregionaal, nationaal en internationaal niveau en het verzorgen van bijstandsaanvragen. Ook het inzicht krijgen en behouden van beschikbare capaciteiten in Nederland behoort tot de taken van de sectie IBO. Hiertoe wordt veelal gewerkt met LCMS en IVCM.
Naast de operationele werkzaamheden ben je het aanspreekpunt voor een aantal portefeuilles en projecten. Ook onderhoud je een relevant netwerk binnen je eigen kolom én daarbuiten in de algemene en functionele keten, volg je ontwikkelingen en ondersteun en verbind je partners in de crisisbeheersing.
Piket maakt deel uit van je functie.
Gedurende je piketweek ben je de frontoffice van het LOCC.

Je profiel

Je bent bij voorkeur werkzaam bij de GHOR/GGD of bij één van de andere operationele diensten, de Veiligheidsregio of een directe partner en hebt affiniteit met grootschalig multidisciplinair optreden en informatiemanagement. Je beschikt over ruime operationele ervaring. Je functioneert op HBO werk- en denkniveau. Affiniteit met net-centrisch werken en ervaring met LCMS is een pré. Als onderdeel van een hecht team ben jij een echte teamplayer.

Je hebt inzicht in de werkzaamheden van je eigen organisatie en een netwerk binnen de eigen organisatie, kennis van de partners en processen binnen de crisisbeheersing en je beschikt over de volgende competenties:

Analytisch vermogen, anticiperen, contact- en klantgerichtheid, flexibiliteit, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, omgevingsbewustzijn, resultaatgerichtheid, samenwerken en stressbestendigheid.

Gezien de samenstelling van het team gaat de voorkeur dit keer uit naar een functionaris werkzaam binnen GHOR/GGD. Medewerker Veiligheidsregio algemeen, of één van de crisispartners worden tevens uit genodigd om te solliciteren.

Wij bieden

Je huidige rechtspositie is het uitgangspunt gedurende de detachering. De functie biedt mogelijkheden voor persoonlijke en functionele ontwikkeling. De functie is fulltime, 36 uur per week. Je wordt vanuit een vast dienstverband gedetacheerd voor een periode van 3 jaar, met een optie om dit te verlengen tot maximaal 4 jaar. Het LOCC volgt de piketregeling van de rijksoverheid.

Informatie en sollicitatie

Meer informatie over het LOCC: website van het LOCC.

Nadere informatie over de functie bij: Louis Okkersen, sectiehoofd IBO: 06-5285 1901 of a.j.j.okkersen@minjenv.nl. Je gemotiveerde sollicitatie en CV ontvangen wij graag voor 27 april 2020. Je brief kun je richten aan het hoofd LOCC, de heer, ir. M.M.F Dewachter: locc-secretariaat@minjenv.nl.

Bijzonderheden

Een veiligheidsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.

Wij verzoeken je nadrukkelijk om je belangstelling voor deze detachering vooraf te bespreken met je leidinggevende, zodat vooraf ingestemd is met de eventuele detachering. Relevant voor jouw management is dat de salariskostenvergoeding vanuit het LOCC is gemaximaliseerd (lumpsum) en gebaseerd op het schaalgemiddelde (BBRA 10) inclusief vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en werkgeverslasten.

Gezien de taken en samenstelling van het team streeft het LOCC – bij gelijke geschiktheid – naar meer diversiteit.

Wij streven er naar de gesprekken te laten plaatsvinden in week 19, 2020.

Wij willen de functie zo spoedig als mogelijk, na de selectie, invullen.

LOCC
Hoofdstraat 54
3972 LB Driebergen-Rijsenburg

Delen