Waarom werkt de VRU met het Kwadrantenmodel?

  • Utrecht
  • 31 augustus 2016

Het kwadrantenmodel helpt brandweerlieden te kiezen voor de juiste tactiek bij het bestrijden van een gebouwbrand. 

 

Wat is het kwadrantenmodel?

Het kwadrantenmodel is een manier om snel de juiste inzettactiek te kiezen. Het gaat hierbij vooral om de keuze om wel of juist niet een brandend pand te betreden en de keuze om te blussen of juist uitbreiding te voorkomen.

 

Waarom het kwadrantenmodel?

Het kwadrantenmodel is gebaseerd op een schat aan kennis uit theorie en ervaring. De belangrijkste elementen zijn praktisch vertaald in het model om brandweerlieden in staat te stellen snel een goed en vooral ook veilig besluit te laten nemen.

brandweerdoctrine de theorie achter het brandweervak 9

Aanleiding

Het kwadrantenmodel is niet alleen nodig om effectief branden te bestrijden, maar vooral ook om slachtoffers onder het eigen personeel zoveel als mogelijk te voorkomen.

Directe aanleiding was een brand in De Punt in 2008. Daarbij komen drie collega’s om het leven.

De dingen die we uit het onderzoek naar deze brand hebben geleerd hebben bijgedragen aan het ontwikkelen van het kwadrantenmodel.

 

Project Veilig Repressief Optreden

De VRU is in 2013 het project Veilig Repressief Optreden (afgekort VRO) gestart om het kwadrantenmodel en de kennis waarop het gebaseerd is bij het eigen personeel bekend te maken.  De VRU hoopt hiermee te voorkomen een dramatische gebeurtenis als in De Punt zich zal herhalen.

Delen