Stormseizoen: we staan er klaar voor!

  • Utrecht
  • 20 september 2017

In Nederland kunnen het hele jaar door stormen voorkomen. Tijdens het officiële stormseizoen, dat loopt van 1 oktober tot 15 april, kan een flinke storm het water zo opstuwen, dat de waterstanden extra hoog worden. Alles moet dan op orde zijn om te zorgen dat Nederland veilig, leefbaar en bereikbaar blijft. Waterschappen en Rijkswaterstaat nemen maatregelen om overstromingen tegen te gaan. Binnenkort vindt een grote gezamenlijke crisisoefening bij de rivierdijken plaats.

 

Wat betekent hoogwater voor mij?
In Nederland woont meer dan de helft van de mensen in een gebied dat kan overstromen, dat is ook in onze regio het geval. Ook u kunt met een overstroming te maken krijgen. Op onze website vindt u specifieke informatie over de provincie Utrecht, zoals de regionale overstromingskaart van de provincie. Hier kunt u zien of u in een gebied woont dat getroffen kan worden door een overstroming. De kaart geeft informatie over hoe u uzelf in veiligheid kunt brengen tijdens een overstroming en welke voorbereidingen u kunt treffen. Op www.overstroomik.nl kunt u zien hoe hoog het water in uw buurt kan komen.

 

Samen werken aan waterveiligheid
Met een gezamenlijke crisisoefening bereiden vijf waterschappen, vier Veiligheidsregio’s, Rijkswaterstaat en het ministerie van Defensie zich dit jaar extra voor op extreem hoogwater in de rivieren. Van 25 tot en met 29 september a.s. houden ze een grootschalige crisisoefening bij de Lekdijk met de titel 'Deining & Doorbraak'.

 

Deining & Doorbraak grootste oefening sinds 1995
De crisisoefening bij de rivierdijken is de grootste oefening sinds in 1995 hoge waterstanden in de rivieren bijna zorgden voor dijkdoorbraken. In de regio Rivierenland werd een kwart miljoen mensen geëvacueerd. De dijken zijn sindsdien versterkt en verhoogd en de rivieren kregen meer ruimte door polderland op te offeren voor waterberging. Meer informatie over de crisisoefening Deining & Doorbraak vindt u hier.

 

kaartje Deining & Doorbraak.jpg

Delen