Samenwerking brandweer en Gerrit Rietveld College

  • Utrecht
  • 13 maart 2017

Een vijftal klassen van de 2e klas van het GRC voert een paar maanden lang een project uit voor brandweerpost Voordorp voor het vak O&O (Technasium). In groepjes buigen de leerlingen zich over de vraag: “Hoe kunnen de uitruktijden van de brandweer gehandhaafd blijven binnen een veranderend Utrecht”. De gemeente Utrecht wil minder auto’s in de stad en richt daar de infrastructuur op in. Het project van het GRC sluit hierop aan.

 

Out of the box ideeën

Afgelopen week op 8, 9 en 10 maart hebben de leerlingen voor een aantal brandweerlieden van de post een tussentijdse pitch gehouden met hun ideeën tot nu toe. De brandweerlieden hebben de plannen waar nodig gestuurd, zodat het zo realistisch mogelijk blijft. Tevens was er gelegenheid tot vragen stellen. Met deze input gaan de leerlingen hun ideeën verder uitwerken tot een presentatie met maquette en digitale ondersteuning. Volgens de projectleider van de brandweer is het erg leerzaam en interessant om te zien hoe de leerlingen ‘out of the box’ nadenken over de vraagstelling. Het geeft de brandweer nieuwe inzichten waar zij mogelijk echt iets mee kan doen.

 

Adviesrapport en eindpresenatie

Alle leerlingen verwerken hun plannen in een adviesrapport. Deze rapporten worden meegenomen als input voor overleg met de gemeente. Na afloop van het project ergens eind april/begin mei kiest elke klas één winnaar. Deze vijf overgebleven groepjes presenteren hun ideeën op de post Leidsche Rijn in het bijzijn van het afdelingshoofd repressie van werkgebied twee en mogelijk nog andere functionarissen. Uiteindelijk wordt van de vijf beste ideeën één echte winnaar gekozen.

 

Enkele ideeën die tot nu toe zijn langsgekomen zijn:

  • Drones;
  • Motoren;
  • Apps;
  • Verbeterde verkeersdrempels;
  • Doorkruisbare rotondes;
  • Kazerne aan de oude gracht met boot en kleiner voertuig;
  • Verkeerslichten beïnvloeden;
  • Groenstroken gebruiken met opgewerkte tegels.

 

 

GRC1.jpg

 

GRC2.jpg

Delen