Raamovereenkomst tankautospuiten met Ziegler

  • Utrecht
  • 30 juni 2016

Donderdag 30 juni is tussen Ziegler Brandweertechniek en Veiligheidsregio Utrecht een overeenkomst getekend voor de levering van 67 tot 105 brandweervoertuigen.

In het bijzijn van chassisproducent Mercedes-Benz Nederland werden de handtekeningen tussen de beide contracterende partijen gezet. Het gaat om de vervanging van blusvoertuigen van de Veiligheidsregio Utrecht gedurende de looptijd van acht jaar.

 

De mantelovereenkomst omvat drie type voertuigen met specifieke doeleinden:.

  • Type 1: Tankautospuit Basis;
  • Type 2: Tankautospuit Compact;
  • Type 3: Natuurbrandbestrijdingsvoertuig.

 

 

Nieuwe TS'en contract ondertekening.jpg

Delen