Masterclass loze meldingen

  • Utrecht
  • 26 mei 2016

Tachtig installateurs volgden op 26 mei op de brandweerpost in Zeist een masterclass over het terugdringen van loze meldingen. Het was een groot succes.

 

Waarom deze masterclass?

Al een aantal jaren worden veroorzakers van loze meldingen van brandmeldinstallaties aangespoord om het aantal meldingen te verlagen. Met gerichte voorlichting worden de gebruikers van gebouwen bewust gemaakt van het veroorzaken van loze meldingen en worden adviezen gegeven om loze meldingen te voorkomen. Daarnaast worden ‘veelplegers’ door middel van toezicht en handhaving aangesproken.

Ook belt de brandweeralarmcentrale van de Veiligheidsregio Utrecht sinds 10 juli 2015 na een automatische melding eerst met de melder, om te beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van brand. Deze maatregelen hebben als resultaat dat het aantal nodeloze uitrukken in het hele werkgebied van de VRU inmiddels ruim is gehalveerd (van bijna 6.000 uitrukken in 2012 tot ruim 2.600 in 2015).master1

 

Kwaliteit installaties verbeteren

Een volgende stap om het aantal loze meldingen van brandmeldinstallaties te verlagen is het verbeteren van de kwaliteit van de installaties. Eén van de sporen om dat te bereiken is certificering van de installaties. Alle gebouwen waar volgens het Bouwbesluit een gecertificeerde brandmeldinstallatie aanwezig moet zijn, worden dit jaar gecontroleerd of dat werkelijk zo is. Het inspectiecertificaat toont namelijk aan dat de brandmeldinstallatie aan bepaalde kwaliteiten voldoet.

 

Een ander spoor in het verbeteren van de kwaliteit, is zorgen dat bij het ontwerpen van brandmeldinstallaties beter rekening wordt gehouden met het voorkomen van loze meldingen. Door al in het ontwerp aandacht te hebben voor bedrijfsprocessen die invloed hebben op de brandmeldinstallatie (zoals roken, koken, slijpen en lassen), kunnen rookmelders bijvoorbeeld op andere plaatsen in de ruimte worden aangebracht of een ander type rookmelder worden toegepast. Voor deze veranderingen hebben wij de installateurs nodig. De masterclass was bedoeld om hen mee te nemen in onze zorg over loze meldingen en met elkaar na te denken hoe we nodeloze meldingen gezamenlijk kunnen voorkomen.

 

Presentaties

De masterclass bestond uit drie presentaties en er waren diverse productdemonstraties in de uitrukhal van de brandweerkazerne. Hans Nederhoff nam de aftrap met het thema ‘Nodeloze meldingen van brandmeldinstallaties’. De installateurs werden meegenomen in de effecten van loze meldingen op de brandweerorganisatie en de onderwerpen waar installateurs ons kunnen helpen bij het voorkomen van loze meldingen. Sjaak Haasnoot nam de aanwezigen in het thema ‘Brand beter begrepen’ mee in een les over brand en brandverloop, zodat de installateurs zich een beeld kunnen vormen hoe brand zich gedraagt en daar rekening mee houden bij het ontwerpen van installaties. De derde spreker was Willem van Oppen van het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid), die in het thema ‘certificering van brandmeldinstallaties’ de zaal meenam in de wereld van certificering en de problemen in de dagelijkse praktijk.master3

 

Voorafgaand, tijdens de pauze en na afloop van de presentaties kregen de installateurs de mogelijkheid innovatieve oplossingen in brandmeldinstallaties te bekijken en beleven. Acht branddetectiebedrijven hadden een stand ingericht om de installateurs te laten zien wat zij in huis hebben om met “slimme” technische oplossingen loze meldingen te voorkomen.

 

De reacties van installateurs én de branddetectiebedrijven na afloop waren zeer positief. Zij spraken hun waardering uit dat de VRU dit initiatief heeft genomen en gezamenlijk, overheid en marktpartijen, naar een oplossing voor nodeloze meldingen te willen zoeken.

 

De Veiligheidsregio Utrecht bedankt de aanwezige installateurs voor hun deelname aan de masterclass. Ook bedanken wij UNETO-VNI en VEBON-NOVW voor hun bijdrage om deze masterclass tot een succes te maken.

Als u naar aanleiding van de masterclass nog vragen of suggesties heeft, kun je contact opnemen met Gerben Booij of Jeroen de With van de Veiligheidsregio Utrecht. Zij zijn bereikbaar via het telefoonnummer 088 – 878 2020.

 

De presentaties die te zien waren tijdens de masterclass vind u hieronder, evenals een link naar de vertoonde filmpjes.

Delen