Ken jouw risico’s, voorkom brand

  • Utrecht
  • 07 november 2017

Brandweer Nederland en het Verbond van Verzekeraars publiceren de Risicomonitor Woningbranden. Dit is een terugblik op de brandschadeclaims die afgelopen jaar bij de verzekeraars zijn gedaan. De risicomonitor brengt niet alleen risico's in beeld, maar bevat ook preventietips om woningbranden te voorkomen. Dat laatste is waar we ons als VRU brandweer sterk voor maken, net zoals we tijdens de Brandpreventieweken in oktober promoten. Zo zetten wij ons gezamenlijk in voor meer veiligheid in en om het huis. Luister ook naar het interview met onze brandveiligheidsexpert Poeh Mual, op NPOradio1: 'Pas op voor brand door opladers

 

Tips om brand te voorkomen
Een belangrijk advies om brand in je woning te voorkomen is om brandbare materialen uit de buurt van de kookbron te houden en passende deksels bij de hand te houden om in geval van vlam in de pan de brand snel te kunnen doven. Ook is het raadzaam om stekkerdozen niet zomaar onderling met elkaar te verbinden.

In deze tijd van smartphones en tablets adviseren we om je apparatuur verstandig op te laden. Laad batterijen of lithium-accu’s op als je thuis bent zodat je snel kan handelen als het mis gaat. Gebruik opladers van de fabrikant. Laad apparaten niet op onder je kussen of dekbed, maar op een wijze dat het apparaat zijn warmte kwijt kan om oververhitting te voorkomen. Ook belangrijk: voorkom ‘overladen’. Als de telefoon, tablet of apparatuur is opgeladen, is het verstandig meteen de stekker uit het stopcontact te halen.

 

Enkele tips op een rij:

  • Gebruik opladers van de fabrikant
  • Laad apparaten niet op onder je kussen of dekbed om oververhitting te voorkomen
  • Haal een opgeladen apparaat van de oplader af
  • Blijf thuis als elektrische apparaten aan staan
  • Vervang beschadigde draden van apparaten
  • Lus verlengsnoeren niet aan elkaar
  • Haal het stof uit je droger
  • Maak je afzuigkap regelmatig schoon

 

Informatieverzameling
Verzekeraars en brandweer werken samen om Nederland brandveiliger te maken. De verzekeraars kunnen aan de hand van brandclaims in kaart brengen wanneer er waar er vaak branden in en om de woning plaatsvinden, zowel klein (schroeischades) als groot. De brandweer doet vaak onderzoek naar woningbranden en belangrijke oorzaken en weet hoe branden – met goede preventieadviezen – kunnen worden voorkomen.

 

Koken, stoken en elektrische apparaten belangrijkste risicofactoren
In 2016 vielen 47 doden bij fatale woningbranden, blijkt uit gegevens van Brandweer Nederland en het Instituut Fysieke Veiligheid. Huisartsen moeten jaarlijks 75.000 brandwonden behandelen, een kwart daarvan betreft brandwond-ongevallen met kinderen. De landelijke top vijf van brandoorzaken zijn koken, stoken, elektrische apparaten, elektra en roken. Brandweeronderzoek maakt duidelijk dat de helft van de fatale woningbranden begint in de woonkamer, gevolgd door de slaapkamer (19%) en keuken (16%).

 

Landelijk lichte daling brandclaims
Het aantal brandclaims in Nederland is vorig jaar licht gedaald – vermoedelijk doordat het aantal dagen met heftig noodweer (onweer, wolkbreuken) beperkt was. Een uitzondering betrof de megahagel- en onweersbui die Oost-Brabant en Midden-Limburg vorig jaar juni trof. Het aantal brandclaims lag die 23e juni op landelijk schaal 2 á 3 keer zo hoog als gemiddeld, terwijl het noodweer een beperkt gebied trof. In Overijssel en Drenthe noteerden verzekeraars relatief de meeste brandclaims per 1.000 huishoudens, in Zeeland en Friesland de minste. Dat staat in de Risicomonitor Woningbranden, die het Verbond van Verzekeraars samen met Brandweer Nederland heeft opgesteld. Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond noteerde 103.657 claims in 2016, iets minder (circa 600) dan het jaar ervoor. De meeste brandschadeclaims op opstal- en inboedelverzekeringen zien verzekeraars rondom de jaarwisseling. De brandweer wordt lang niet bij elke gemelde brandclaim ingezet. Vaak gaat het ook om kleine brand- of schroeischade: veel cijfers in de Risicomonitor zijn gebaseerd op schadeclaims van verzekerden met ‘brand’ als oorzaak.

 

Grote regionale verschillen
De impact van noodweer – wolkbreuken en onweer leiden tot brandjes – liet zich duidelijk zien tijdens het noodweer in juni vorig jaar, ook al daalde over het hele jaar genomen het aantal claims per 1.000 huishoudens in de zuidelijke provincies. In Oost-Nederland, met Overijssel (23,1 claims per 1.000 huishoudens) en Drenthe (18,5) al langer ‘koploper’ in brandclaims, steeg het aantal verzekerden dat hun brandverzekeraar belde. Ook de steden met de meeste brandclaims per 1.000 huishoudens (Zwolle en Enschede) liggen in Oost-Nederland. In Amsterdam en Delft kwamen relatief de minste claims binnen. In de provincie Utrecht is het aantal brandclaims gedaald in 2016 t.o.v. 2015 met 5,5% naar 11,9 brandclaims per 1.000 inwoners.

Delen