In the spotlight: samenwerking VRU met waterschappen en provincie

  • Utrecht
  • 16 maart 2015

Op 18 maart gaan we naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen. Benieuwd hoe Veiligheidsregio Utrecht samenwerkt met deze partijen?

verkiezingen

Samenwerking met de waterschappen

Veiligheidsregio Utrecht werkt met veel organisaties samen aan de veiligheid van onze regio. Als er iets aan de hand is zitten de waterschappen aan tafel in de crisisorganisatie. Bijvoorbeeld bij een overstroming of een incident waarbij het drinkwater vervuild raakt. Daarom oefenen de vier waterschappen in onze regio, Vallei & Veluwe, Rivierenland, De Stichtse Rijnlanden en Amstel, Gooi & Vecht regelmatig mee met de piketfunctionarissen van de VRU en de gemeenten. Zo weten we zeker dat we goed op elkaar ingespeeld zijn als nood aan de man is.

 

Samenwerking met de provincie

De provincie heeft een belangrijke rol in thema's als ruimtelijke ordening (denk aan bestemmingsplannen en transport) en natuurbeheer. Aan al die thema's zit ook een veiligheidsaspect. In een natuurgebied kan bijvoorbeeld een grote natuurbrand ontstaan, en bij transport van gevaarlijke stoffen spelen er altijd bepaalde risico's. Samen met de gemeenten en de provincie zorgen we ervoor dat ook vanuit het oogpunt van veiligheid wordt gekeken naar deze onderwerpen. Zo hebben we geregeld dat bij nieuwe aanplant en bij onderhoud van het natuurbeheer rekening gehouden wordt met de brandveiligheid.

 

Meer informatie
Wil je meer weten over hoe Veiligheidsregio Utrecht samenwerkt met deze of andere organisaties? Neem dan contact met ons op

Delen