Ieder kind heeft recht op een brandveilig thuis

  • Nederland
  • 20 november 2017

20 november is het ‘Internationale dag van de rechten van het kind’. Ieder kind heeft recht op een warm, maar ook brandveilig thuis. Hoe kun je er voor zorgen dat het thuis gezellig warm is, maar ook brandveilig? In november is het kouder en vroeger donker. Kortom: vaker de kachel aan. Voor velen het teken van gezelligheid en warmte. Maar ook het teken om over brandveiligheid na te denken. Een brand voorkomen is beter dan bestrijden. Ben jij goed voorbereid? Dat kan door goed onderhoud en zorgvuldig gebruik van jouw CV-ketel, kachel en haard.

 

Tijdig defecten signaleren en repareren
Heb je de CV-ketel, gaskachel of gasgeiser al door een erkend installateur laten controleren? Bij dit periodieke onderhoud worden o.a. branders gereinigd en afgesteld, zodat optimaal wordt verwarmd en de kans op koolmonoxide in huis wordt verkleind. Bij het onderhoud kunnen defecten tijdig worden gesignaleerd en gerepareerd. Elk jaar overlijdt naar schatting een tiental personen door koolmonoxidevergiftiging. Daarnaast leidt koolmonoxidevergiftiging tot bijna tweehonderd ziekenhuisopnamen en enkele honderden behandelingen op een Spoedeisende Hulpafdeling. Wil je dit bij jou thuis voorkomen, lees dan de tips over koolmonoxide.

 

Laat jaarlijks uw schoorsteen controleren
Heb je een houtkachel of haard, dan is het is belangrijk dat je ieder jaar de schoorsteen laat vegen. We raden aan een bedrijf in te schakelen dat is aangesloten bij de Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond (ASPB). Bij het stoken van hout kunnen onverbrande roetdeeltjes in het schoorsteenkanaal achterblijven. Deze vormen een laag teer waardoor de kans op schoorsteenbrand toeneemt. Een schoorsteenbrand kan ook ontstaan door: verbranden van te nat hout en geverfd hout, een vogelnest in het kanaal, te weinig beluchting, verkeerde verhouding tussen de kachel en het kanaal en een beschadiging aan het rookkanaal. De schoorsteenveger kan dit allemaal voor u inspecteren en u over adviseren.


In de provincie Utrecht was het brandoorzaak nummer 1 in 2016. Ieder jaar rukt de brandweer in Nederland zo’n 2.000 keer uit om een schoorsteenbrand te blussen. Met een stookseizoen van 7 maanden zijn dat zo’n 300 schoorsteenbranden per maand! Help schoorsteenbranden te voorkomen door deze tips te lezen.

 

Te veel ongelukken met sfeerkachels en -haarden
Naast de gangbare verwarming zijn de sfeerkachels en –haarden steeds meer in opkomst. Hierbij wordt als brandstof gebruik gemaakt van brandgel of bio-ethanol. De meeste ongevallen vinden plaats tijdens het bijvullen van de brandstof, waardoor ernstige verbrandingen worden opgelopen. Lees meer over het gevaar van bio-ethanol.

 

Aanvullende tips
1. Houd brandbare materialen zoals meubilair, kleding (wasgoed) of papier uit de buurt van een kachel of haard. Gebruik bij een open haard een vonkengordijn zodat er geen vonken op de vloerbedekking of andere brandbare materialen terecht kunnen komen.
2. Voor verbranding is zuurstof nodig. Bij de meeste haarden of kachels wordt hiervoor de zuurstof onttrokken uit de lucht die we in huis hebben. Zet bij het stoken een raam op een kier, zodat er altijd aanvoer van frisse lucht is.
3. Ontstaat een schoorsteenbrand, blus met zand en NOOIT met water. Water verandert door de hitte in een enorme hoeveelheid stoom. De schoorsteen kan deze druk meestal niet aan en is er een grote kans op scheuren of zelfs een explosie. Sluit de schoorsteenklep, sluit de luchttoevoer, bel 112 en ventileer de ruimte vanwege de koolmonoxide.

 

3 minuten is niks
De kans op brand is vele malen groter dan het winnen van de loterij. Door maatregelen te nemen kan brand voor een groot deel worden voorkomen. Ondanks maatregelen waarmee de kans aanzienlijk wordt verkleind, kan brand toch ontstaan. Als het gebeurt: geef jezelf en anderen een kans. Handel snel, want je hebt ongeveer 3 minuten. En 3 minuten is niks.

  • Zorg voor een werkende rookmelder.
  • Ken je vluchtroute.
  • Als je veilig buiten bent, bel 112.

Ben jij voorbereid op een brand? Kijk op www.vrubrandweer.nl/wonen voor alle belangrijke tips bij brand of stel je brandveiligheidsvragen in/om huis via WhatsApp op 06-12 95 85 99

Delen