Acties beroeps brandweerpersoneel regio Utrecht

  • Utrecht
  • 24 juni 2016

Mogelijk heeft u in de media gelezen over de cao-onderhandelingen voor brandweerpersoneel. Deze onderhandelingen tussen de vakbonden en werkgevers verlopen stroef. Als gevolg daarvan voeren de vakbonden met hun leden onder het beroepsbrandweerpersoneel actie.

brandweerauto ANP

Acties regio Utrecht
De komende periode zijn er in het verzorgingsgebied van de regio Utrecht acties aangekondigd door de beroepsbrandweer. Het gaat om beroeps brandweerpersoneel van Veiligheidsregio Utrecht (VRU), uit posten in Utrecht en Amersfoort. Zij gaan dat doen in de vorm van aangepaste werkzaamheden, zogeheten ‘wachtdiensten’. Dat betekent dat zij wel uitrukken bij alle meldingen, maar daarnaast geen andere activiteiten verrichten, zoals bijvoorbeeld sporten en oefenen. De brandweer in de regio Utrecht rukt dus gewoon uit bij alle brandmeldingen en verleent assistentie daar waar nodig.

 

Hulpverlening niet in gevaar
Voorop staat dat wij het recht respecteren dat onze brandweermensen hebben om actie te voeren. Daarbij staat vast dat de hulpverlening naar aanleiding van 112-meldingen nooit in gevaar mag worden gebracht en / of ter plaatse mag worden belemmerd. Het voeren van actie door de brandweer is daarom aan spelregels gebonden.

 

Herziening FLO overgangsrecht

Inzet van de onderhandelingen is de herziening van het FLO overgangsrecht. Hierin zijn pensioenafspraken gemaakt tussen werkgevers en werknemers om brandweerpersoneel eerder te kunnen laten stoppen met werken.

 

Betrokken partijen

De werknemers worden tijdens de onderhandelingen vertegenwoordigd door de verenigde vakbonden. De werkgevers, alle veiligheidsregio’s, zijn verenigd in de brandweerkamer, een afvaardiging van de werkgevers, geplaatst onder het College van Arbeidszaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

 

Meer informatie
Via ons Twitteraccount @vrutrecht en onze websites www.vru.nl en www.vrubrandweer.nl houden we u op de hoogte.

Delen