325 jubilarissen ruim 9000 jaar in dienst

  • Utrecht
  • 29 december 2015

In het afgelopen jaar zijn 325 collega’s in het zonnetje gezet vanwege hun jubileum. Samen waren ze ruim 9000 jaar in dienst bij de brandweer. Maar liefst 24 collega’s behaalden de eerbiedwaardige mijlpaal van 40 jaar dienst.

brandweerkruis.jpg


Veiligheidsregio Utrecht trots
Veiligheidsregio Utrecht is bijzonder trots op alle medewerkers die zich al zoveel jaar inzetten voor de veiligheid van de inwoners van de provincie.


Brandweerkruis
Een medewerker van de brandweer krijgt bij een jubileum een zogenaamd ‘brandweerkruis’. Een jubileum wordt gevierd als een collega 12,5, 20, 25, 30, 35 of 40 jaar in dienst is. Diverse vrijwillige collega’s ontvingen naast het brandweerkruis ook de nationale vrijwilligersmedaille voor Openbare Orde en Veiligheid. Enkele collega’s waren ook de trotse ontvangers van een koninklijke onderscheiding. Voor leden van jeugdkorpsen die tenminste vier jaren lid zijn geweest, is een herinneringsmedaille jeugdbrandweer beschikbaar.

 

Lang in dienst

Gemiddeld zijn de jubilerende collega’s bijna 25 jaar in dienst. Veel medewerkers van Veiligheidsregio Utrecht zijn al jong besmet met het ‘brandweervirus’. Ze zijn begonnen bij de jeugdbrandweer, om vervolgens door te stromen naar een vrijwilligers- of beroepskorps.


Uitgereikt door burgemeester

De brandweerkruizen worden meestal uitgereikt door de burgemeester van de gemeente waarin de kazerne gevestigd is. De gemeenten willen op deze wijze waardering laten zien voor de mensen die zich jarenlang hebben ingezet voor de veiligheid van de inwoners.

jubilarissen 2015..JPG

Delen