Keurmerk voor een heel, schoon en veilig gebied!

  • Utrecht
  • 25 januari 2021

Is een Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) een aanrader voor een bedrijventerrein? Het is een vraag die ondernemer Peter Schoeber volmondig met ‘ja’ beantwoordt. Bijna tien jaar is hij inmiddels voorzitter van de KVO-B Remmerden in Rhenen. Samen met de gemeente, de politie en de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) zorgen de ondernemers hier voor een veilig bedrijventerrein.

 ‘Heel, schoon en veilig, dat zijn de sleutelwoorden voor een KVO-terrein,’ vertelt Peter. ‘Toen we hier twaalf jaar geleden begonnen met het keurmerk waren er veel actiepunten. Inmiddels valt er veel minder te bespreken, het veiligheidsgevoel is goed. Het overleg vindt tegenwoordig één keer per half jaar plaats, minder mag niet, maar meer is niet nodig. Als er iets aan de hand is, zijn de lijntjes kort, bijvoorbeeld met de politie. En mensen weten je te vinden als er iets speelt, bijvoorbeeld problemen met parkeren. Dan pakken wij dat op.’

Na afloop van het KVO-overleg is er een schouw. Dan rijden de gesprekspartners een rondje over het terrein. ‘Samen signaleren we dingen die mis zijn,’ zegt Peter. ‘Elke partij kijkt vanuit zijn eigen professie naar de situatie. De VRU let bijvoorbeeld op de bereikbaarheid van het terrein voor hulpdiensten en op brandgevaarlijke situaties. Bijvoorbeeld als er te veel spullen buiten tegen de panden. Die verrommeling moet je tegengaan. Als we ondernemers daar vervolgens op aanspreken, wordt dat goed opgepakt.’

Allemaal meedoen

Namens de gemeente benadrukt beleidsmedewerker Marie-José Dilweg dat het heel belangrijk is dat alle ondernemers meedoen en bijdragen aan het schoon en veilig houden van het bedrijventerrein. ‘Kijk kritisch naar je eigen perceel. Haal brandbare zaken zoals pallets weg. Als bezoekers afval in het groen hebben gestort, haal het weg. Als er iets defect is, meld het bij de gemeente. Zie je verdachte zaken, meld het bij de wijkagent. Met elkaar houden we het schoon en veilig.’

Dat het flink mis kan gaan als je je eigen rommel niet goed opruimt, bleek tijdens een heftige brand aan het Tasveld, twee jaar geleden. De brandweer was lang bezig met blussen. Peter Schoeber: ‘Het betrof een leegstaand pand. De brand is van buitenaf ontstaan, in een houtopslag die te dicht bij het pand stond. Bij een brand zijn de eerste drie minuten heel belangrijk. Je wilt schade voorkomen, ook aan andere panden, en dan is afstand heel belangrijk.’ 

Dankzij zijn KVO-contacten wist Peter dat er sprake was van illegale bewoning. ‘Dat heb ik meteen doorgegeven aan de brandweer die trouwens geweldig werk heeft verricht. Ze kwamen met zes voertuigen om uitbreiding van de brand te voorkomen. De impact van de brand was groot omdat het bedrijventerrein geruime tijd niet bereikbaar was. Het pand is helemaal uitgebrand, maar het had veel slechter af kunnen lopen. Het positieve is dat je altijd weer leert van zo’n situatie. Korte tijd later hadden we KVO-overleg. De evaluatie van de brand was nog niet binnen, maar we hebben wel besproken wat goed ging en wat beter zou kunnen. Illegale bewoning van bedrijfspanden is bijvoorbeeld één van de punten op de actielijst.’

Volgend jaar is de KVO-hercertificering. Onder de ondernemers wordt een enquête gehouden en een keuringsinstituut maakt een rapport op. Peter Schoeber ziet het traject met vertrouwen tegemoet. ‘We hebben het altijd glansrijk doorstaan. Bij ons klopt het gewoon. En daarna hoop ik het stokje over te dragen. Fijn als een collega voorzitter van het KVO wil worden.’

VRU Kvoremmerden (1 Of 2)

Delen