Kleurrijke Jeugdbrandweer Oefenweek

Succesvolle Kleurrijke Jeugdbrandweer Oefenweek 2019!

  • Zeewolde
  • 26 juli 2019

Op het Erkemederstrand in Zeewolde vond van 19 tot en met 23 juli 2019 de 7e Kleurrijke Jeugdbrandweer Oefenweek plaats.

In totaal namen dit jaar maar liefst 220 jeugdleden afkomstig uit 15 jeugdkorpsen deel aan dit jaarlijks terugkerende evenement van de Veiligheidsregio Utrecht. Binnen de VRU zijn in totaal 24 jeugdkorpsen actief. Met tal van activiteiten, spellen en een groot gevoel van saamhorigheid was de oefenweek wederom een groot succes!

Doel van de oefenweek
Sinds 2012 wordt de Kleurrijke Jeugdbrandweer Oefenweek georganiseerd, met als doel de binding binnen een ploeg en tussen de korpsen onderling te versterken. Door middel van verschillende activiteiten, waarbij het bedenken van oplossingen en samenwerken als team de belangrijkste factoren zijn, leren de jeugdbrandweerleden om de krachten zo effectief mogelijk te bundelen.

Ook werd er dit jaar ingegaan op het thema “Brandveilig Leven”, waarbij de jeugdleden leren hoe ze moeten optreden als er in hun omgeving brand uitbreekt of iemand onwel wordt.

Veiligheid
De organisatie van de oefenweek bestond uit een aantal leiders van jeugdbrandweerkorpsen die zorg droegen voor de beveiliging van het terrein, de catering, de technische voorzieningen en de administratieve handelingen die verricht moesten worden. Ook waren er twee opgeleide EHBO’ers aanwezig voor als er toch iets mis zou gaan. Op deze manier was geborgd dat de jeugdbrandweerlieden veilig aan de soms behoorlijk zware activiteiten deel konden nemen en zo in het nieuwe seizoen (dat na de zomer start) als een nog hechtere en beter getrainde ploeg aan de slag kunnen.

Activiteiten
De activiteiten van dit jaar waren onder anderen een sterrentocht, zelfbedachte spellen, een Hollywood Feestavond en een dag die in het teken stond van Brandveilig Leven. Ouders, verzorgers en belangstellenden konden zondagmiddag op bezoek komen om een goed beeld te krijgen van de oefenweek. Vanuit de bezoekers hebben we veel positieve reacties ontvangen.

Voor een impressie van de activiteiten tijdens de oefenweek kun je kijken op Facebook-, Twitter-, of de Instagrampagina van de Kleurrijke Jeugdbrandweer Oefenweek.

KJO2020
Ook volgend jaar is er weer een Kleurrijke Jeugdbrandweer Oefenweek. Van 17 tot en met 21 juli 2020 staan wij weer op het evenemententerrein van het Erkemederstand in Zeewolde. Heeft u vragen over de Jeugdbrandweer Oefenweek of wilt u een keer komen kijken bij de jeugdbrandweer? Stuur dan een mail naar jeugdbrandweer@vru.nl.

Delen