Raadsledenbijeenkomst 2019

  • Bunschoten-Spakenburg
  • 25 april 2019

Woensdagavond 10 april hield de Veiligheidsregio Utrecht een informatiebijeenkomst voor raadsleden en collegeleden in de vernieuwde brandweerkazerne van Bunschoten–Spakenburg. Deze bijeenkomst stond in het teken van een incident dat vorig jaar plaatsvond bij ’t Heycop in Breukelen.

Dit incident werd gebruikt om een doorkijk te geven naar wat de VRU hierbij allemaal doet. Bijzonder aan de avond was de actieve presentatievorm waarbij hulpverleners en andere betrokkenen ‘live’ hun verhaal vertelden. Zij deden dit door in korte ‘pitches’ hun rol en ervaringen te delen.

De rode draad bij dit incident vormde een actueel thema voor veel gemeenten: Kwetsbare ouderen en (brand)veilig leven.

Dit alles leverde een interactieve avond op waarin de aanwezige raadsleden, burgemeesters en wethouders direct vragen konden stellen. De avond had in Esther Lans, de griffier van Amersfoort, een prikkelende en actieve gespreksleidster.

Tussen de verhalen en vragen door, werden fragmenten uit het nieuwe ontwerp-beleidsplan van de VRU getoond. Peter Bos haakte hier in zijn slotwoord op in.

Voor de aanwezigen was het een boeiende en leerzame avond waarbij de interactieve opzet zeer gewaardeerd werd.

Delen