Brandveiligheid is gemeenschappelijke verantwoordelijkheid

  • Utrecht
  • 26 april 2018

Gaat brandveiligheid om de opkomsttijden van de brandweer? Of gaat brandveiligheid vooral om preventie? ‘Het is een én én-verhaal’, zegt Eugène van Mierlo van Brandweer Nederland en het programma RemBrand. ‘Wil je het goed doen, dan moet je het vóór het vlammetje gaan zoeken. Daar zit de winst: aan de voorkant van de veiligheidsketen. Je ziet nu vaak dat de brandweer enkel en alleen wordt afgerekend op de opkomsttijden, maar dat geeft een scheef beeld. Als een brand al een tijdje gaande is voordat die wordt opgemerkt, dan kan de brandweer die verloren tijd niet inhalen door nóg sneller te rijden. Daarom moet veel meer in preventie worden gestoken. En dat betekent dat we samen moeten werken.’

Regierol
Het is zaak dat veiligheidsregio’s allianties smeden. Met verzekeraars, met zorginstellingen, woningcorporaties, thuiszorg- en welzijnsorganisaties, maar vooral ook met gemeenten. Gemeenten hebben ook een regierol op het gebied van brandveiligheid. Het probleem is vooral dat niet alle gemeenten brandveiligheid integraal meenemen in hun beleid.

Herman Meuleman die de handreiking “Brandveiligheid in de gemeente” (onderdeel van RemBrand) heeft geschreven: ‘De aandacht voor veiligheid is meer komen liggen bij openbare orde en sociale veiligheid. Dat is niet gek, want inbraak en openbare ordeproblemen komen vaker voor dan branden. En dat kunnen we zo houden als we samen blijven werken. We moeten van gemeenten erop aan kunnen dat ze meedenken. Gemeenten weten welke ontwikkelingen er in een stad zijn. Zij hebben bijvoorbeeld een rol in het sociaal domein, voeren keukentafelgesprekken met mensen die zorg nodig hebben. Denk aan ouderen die langer zelfstandig thuis wonen. Op dat moment kan brandveiligheid worden aangekaart.’

Invloed
De problematiek is niet in elke gemeente gelijk. De ene gemeente heeft veel studenten met bijbehorende risico’s. De andere heeft veel buitengebieden. Meuleman en Van Mierlo kunnen het niet genoeg benadrukken: gemeenten hebben een belangrijke sleutel in handen om werk te maken van brandveiligheid (zie ook artikel van Brandweer Nederland). Het bewust zijn van de risico’s en daar adequaat op inspelen, dat is waar het om gaat. ‘De brandweer moet het niet alleen willen doen. Soms zijn gemeenten zich niet bewust van de invloed die zij kunnen hebben. Het is zaak dat ze zien dat hun rol groot is.’

Prominente plek
De VRU wisselt met gemeenten, andere veiligheidsregio’s, instellingen, bedrijven en private partijen informatie uit om brandveiligheid hoog op de agenda te houden. Met gemeenten is de VRU in gesprek om brandveiligheid een meer prominente plek in hun integrale veiligheidsplannen te geven. De samenwerking tussen de VRU en de gemeenten in de regio is heel goed. Als straks de nieuwe gemeenteraadsleden zijn geïnstalleerd, worden zij onder de noemer Stimulerende preventie meegenomen in de thematiek brandveilig leven in de regio Utrecht. Zo is specifieke aandacht voor doelgroepen als kwetsbare ouderen en jonge gezinnen. De VRU investeert in een nieuwe brandveilige generatie met een onderwijsprogramma. Inwoners kunnen met vragen over brandveiligheid via Whatsapp contact opnemen. Met die service won de VRU in 2017 de Gouden rookmelder. Hopelijk wordt dat initiatief dit jaar landelijk doorgevoerd. Veiligheidsregio’s wisselen ervaringen uit, leren van elkaar en nemen projecten van elkaar over. Samen optrekken met alle partijen is noodzakelijk, want dáár worden levens mee gered.

Delen