Nieuws

Ontwerp-VRU beleidsplan 2020-2023

  • Utrecht Utrecht
  • 11 april 2019 11 april 2019
De Wet veiligheidsregio’s schrijft voor dat het bestuur van de veiligheidsregio eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vaststelt. Het beleidsplan vormt hét strategische beleidskader voor de veiligheidsregio en beschrijft de koers voor de komende jaren. Wat komt er op ons af, hoe kunnen we op deze opgaven anticiperen en wat is daarvoor nodig?
Lees verder

Pagination