Voorlichting brandveiligleven

Voorlichting brandveiligheid

Voorlichtingsbijeenkomsten brandveiligheid

VRU brandweer kan bij bedrijven, verenigingen en instellingen voorlichting komen geven over brandveiligheid. Er wordt ingegaan op verschillende aspecten van brandveiligheid, toegespitst op uw organisatie. Bedrijven, verenigingen en instellingen die tijdens een bijeenkomst voorlichting over brandveiligheid van VRU brandweer willen, kunnen daarvoor een aanvraagformulier invullen. Na ontvangst van het formulier nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op. Lees de voorwaarden hieronder zorgvuldig door.

 

Voorwaarden

  • VRU brandweer geeft voorlichting over brandveiligheid aan bedrijven, verenigingen en instellingen. Alle andere vragen kunt u stellen via WhatsApp06-12 95 85 99, telefoon 088 878 1000 of e-mail: voorlichting@vru.nl . Het doel van de voorlichting is om kennis over te dragen en brandveilig gedrag te stimuleren.
  • VRU brandweer behoudt zich het recht voor om verzoeken te weigeren wanneer deze niet voldoende aansluiten bij het risicoprofiel van de regio of wanneer redelijkerwijs verwacht kan worden dat een voorlichting niet zal leiden tot kennisoverdracht of gedragsverandering. 
  • VRU brandweer heeft doelgroepen benoemd die in een jaar prioriteit krijgen. Dit zijn voornamelijk doelgroepen die groot risico lopen om slachtoffer bij brand te worden en waar gewenst gedrag gemakkelijk aangeleerd kan worden.
  • Wij bereiden de voorlichting graag goed voor. Daarom bedraagt de minimale aanvraagtermijn 6 weken voor voorlichtingen binnen kantooruren en 12 weken voor voorlichtingen buiten kantooruren.
  • VRU brandweer gebruikt een onderwijsprogramma om kinderen in groep 4 voorlichting te geven op het gebied van brandveiligheid. Voor kinderen in andere groepen zijn lesboekjes beschikbaar. Voor kinderen in groep 8 is er bovendien een digitaal lespakket over vuurwerk beschikbaar. Lees er hier meer erover. Aan andere klassen dan groep 4 en aan kinderdagverblijven wordt geen voorlichting gegeven. Wij organiseren open dagen waar van alles te zien en te doen is voor de jeugd. Deze zijn hier terug te vinden.
  • De aanvrager zorgt voor een geschikte locatie waar de voorlichting wordt gegeven.
Wij gebruiken cookies