Interregionale samenwerking

Snelste hulp

Binnen de VRU wordt bij een incident het voertuig gealarmeerd dat het snelst op het meldadres kan zijn. Dit lijkt logisch, maar in het verleden was het gebruikelijk dat een brandweerpost uit de betreffende gemeente werd gealarmeerd voor een incident.

De VRU heeft afspraken gemaakt met enkele omliggende Veiligheidsregio’s en is in gesprek met de andere omliggende regio’s. Op basis van deze afspraken wordt ook interregionaal uitgerukt door het voertuig dat het snelst ter plaatse kan zijn. Voertuigen van de VRU rukken hierbij dus uit voor meldingen in naastgelegen regio’s en andersom rukken voertuigen uit omliggende regio’s uit op incidenten binnen de VRU.

Met de Veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Amsterdam-Amstelland is dat inmiddels geregeld. En ook met de andere omliggende regio's van Veiligheidsregio Utrecht zijn we in gesprek. Het gaat om veiligheidsregio's Gelderland Midden, Zuid-Holland Zuid, Gelderland-Zuid en Hollands Midden. 

image001.jpg

Afspraken maken

Onze regio ligt centraal in het land en heeft relatief veel buurregio's. Daarom zijn deze afspraken niet zomaar gemaakt. We moeten berekenen om welke gebieden het gaat, onze uitrukprocedures op elkaar afstemmen, en we moeten ervoor zorgen dat de brandweermensen door beide meldkamers gealarmeerd kunnen worden. Ook is het van belang dat we interregionaal oefenen, zodat we elkaar en elkaars gebieden goed kennen.

Landelijke meldkamer

Het meldkamersysteem waarin de volgorde van kazernes wordt bepaald, is een complex en technisch systeem. Daarnaast hebben we in het geval van interregionale samenwerking te maken met twee systemen, dat van ons en dat van de buurregio. Met de ontwikkeling van de landelijke meldkamer groeien we naar een nieuw alarmeringssysteem toe dat eenvoudiger van opzet is. De komende jaren wordt hier hard aan gewerkt.

Contact

Bezoekadres
Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht

Postadres
Postbus 3154, 3502 GD Utrecht

T 088 878 1000
E info@vru.nl
WhatsApp voor vragen over brandveiligheid in/om huis 06 12 95 85 99

Volg ons!
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram

Delen