Brandveilig leven

Wat is Brandveilig Leven?

We zouden als brandweer graag willen zeggen dat je je geen zorgen hoeft te maken over brand. Onze brandweermensen komen immers razendsnel naar je toe als de nood het hoogst is. Maar de werkelijkheid is dat we als brandweer eigenlijk altijd te laat zijn. Binnen 3 minuten staat een kamer volledig in brand en kun je als bewoner al gestikt zijn door rook. Daarom gaan we de komende jaren inwoners en bedrijven in onze regio bewuster maken van de gevaren en wat je zelf kunt doen om het risico te beperken. We noemen dat Brandveilig Leven. 

brandveiligleven.jpg

Goede resultaten

De afgelopen jaren hebben we al diverse projecten opgezet om het brandveiligheidsbewustzijn van mensen te verhogen. Zo hebben we in diverse (kracht)wijken in Utrecht, Zeist en Amersfoort duizenden rookmelders geplaatst. Voor zorginstellingen hebben we een toolkit beschikbaar gesteld waarmee eenvoudig een ontruiming beoefend kan worden. Brandweermensen hebben tientallen basisscholen en locaties voor buitenschoolse opvang in onze regio bezocht om voorlichting te geven. We hebben VMBO-leerlingen opgeleid tot BHV-er en medewerkers van de thuiszorg geïnformeerd over brandveiligheid. We werken samen met diverse partners zoals gemeenten, woningbouwcorporaties, politie en ondernemers in projecten met het Keurmerk Veilig Ondernemen. En onze brandonderzoekers doen onderzoek naar de oorzaken van brand, om zo te leren hoe we ons werk nog effectiever kunnen doen.

Doelgroepen

Uit onderzoek blijkt dat een aantal groepen in onze samenleving meer risico lopen op brand. Het gaat om oudere mensen, studenten, bewoners van zogenaamde achterstandswijken en mensen die door een beperking minder zelfredzaam zijn. Ook weten we dat het helpt om al op jonge leeftijd kennis te nemen van de gevaren van brand en de mogelijkheden die je zelf hebt om dit te voorkomen; jong geleerd is oud gedaan. Daarom richten we ons de komende jaren vooral op deze doelgroepen.  

Hoe nu verder?


We hebben genoeg ervaring dus. De komende jaren willen we dit soort projecten structureel borgen in onze preventiewerkzaamheden. We doen dan niet alleen aan 'regulerende preventie', zoals vergunningverlening, advisering, toezicht en handhaving. Maar we investeren ook in 'stimulerende preventie', zoals Brandveilig Leven. Belangrijk hierbij is dat we, in samenwerking met andere regio's en Brandweer Nederland, ook gaan monitoren en meten wat de opbrengsten van dit soort projecten en maatregelen zijn. Zodat we voor onszelf en voor de gemeenten en hun inwoners inzichtelijk kunnen maken welke maatregelen het meest effectief zijn. Zo maken we samen onze regio weer een stukje veiliger. Help je mee?

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact met ons op. We zijn benieuwd naar je vraag of suggestie.
Wij gebruiken cookies