(Brand)veilig leven

Wat is (Brand)veilig Leven?

We zouden als brandweer graag willen zeggen dat je je geen zorgen hoeft te maken over brand. Onze brandweermensen komen immers razendsnel naar je toe als de nood het hoogst is. Maar de werkelijkheid is dat we als brandweer eigenlijk altijd te laat zijn. Binnen 3 minuten staat een kamer volledig in brand en kun je als bewoner al gestikt zijn door rook. Daarom maken we inwoners en bedrijven in onze regio bewuster van de gevaren en wat je zelf kunt doen om het risico te beperken. We noemen dat (Brand)veilig Leven.

_msf6155.jpg

Goede resultaten

De afgelopen jaren hebben we al diverse projecten opgezet om het brandveiligheidsbewustzijn van mensen te verhogen. Zo hebben we in diverse (kracht)wijken in Utrecht, Zeist en Amersfoort duizenden rookmelders geplaatst. Voor zorginstellingen hebben we een toolkit beschikbaar gesteld waarmee eenvoudig een ontruiming beoefend kan worden. Brandweermensen hebben honderden basisscholen en locaties voor buitenschoolse opvang in onze regio bezocht om voorlichting te geven. We hebben VMBO-leerlingen opgeleid tot BHV-er en medewerkers van de thuiszorg geïnformeerd over brandveiligheid en gefaciliteerd met een toolkit. We werken samen met diverse partners zoals gemeenten, woningbouwcorporaties, politie en ondernemers in projecten met het Keurmerk Veilig Ondernemen. En onze brandonderzoekers doen onderzoek naar de oorzaken van brand, om zo te leren hoe we ons werk nog effectiever kunnen doen.
vru_schatkist_8.jpg

Doelgroepen

Uit onderzoek blijkt dat een aantal groepen in onze samenleving meer risico lopen op brand. Het gaat om oudere mensen, studenten, bewoners van zogenaamde achterstandswijken en mensen die door een beperking minder zelfredzaam zijn. Ook weten we dat het helpt om al op jonge leeftijd kennis te nemen van de gevaren van brand en de mogelijkheden die je zelf hebt om dit te voorkomen; jong geleerd is oud gedaan. Daarom richten we ons de komende jaren vooral op deze doelgroepen.  

Hoe nu verder?

We hebben genoeg ervaring dus. De komende jaren willen we dit soort projecten structureel borgen in onze preventiewerkzaamheden. We doen dan niet alleen aan 'regulerende preventie', zoals vergunningverlening, advisering, toezicht en handhaving. Maar we investeren ook in 'stimulerende preventie', zoals Brandveilig Leven. Belangrijk hierbij is dat we, in samenwerking met andere regio's en Brandweer Nederland, ook gaan monitoren en meten wat de opbrengsten van dit soort projecten en maatregelen zijn. Zodat we voor onszelf en voor de gemeenten en hun inwoners inzichtelijk kunnen maken welke maatregelen het meest effectief zijn. Zo maken we samen onze regio weer een stukje veiliger. Help je mee?
Brandweerschatkist.jpg

Loket (Brand)veilig leven

Wil je weten welke (Brand)veilig leven-initiatieven in het land spelen? Bezoek dan het Loket (Brand)veilig leven.

Brand & Brandweer

Verhalen láten vertellen door repressieve brandweerlieden over hun mooie en effectieve ervaringen op het gebied van Brandveilig leven. Verhalen die recht uit het hart komen van zowel beroeps als vrijwilligers. Verhalen van hen die zich naast incidentbestrijding inzetten voor risicobeheersing.

Contact

Bezoekadres
Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht

Postadres
Postbus 3154, 3502 GD Utrecht

T 088 878 1000
E info@vru.nl
WhatsApp: 06-12958599 voor brandveiligheidsvragen in/om huis

Voorlichting brandveiligheid
Meer informatie

Delen