Privacy statement

Onder persoonsgegevens wordt verstaan: de informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen en geldt ook voor persoonsgegevens die via social media worden verzameld.

Op grond van deze wet worden persoonsgegevens alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk is meegedeeld. Ook moet duidelijk zijn voor welk doel de gegevens worden bewaard. Dit betekent dat op de plaats waar u uw naam of (e-mail)adres invult, precies staat aangegeven voor welk doel uw gegevens worden gebruikt. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten. Ook worden ze niet langer bewaard dan voor dat doel nodig is.
De wet geeft enkele uitzonderingen op deze regel. De gegevens kunnen bijvoorbeeld ook worden gebruikt voor opsporing, als iemand via onze communicatiemiddelen strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Als u op het WhatsApp nummer van VRU brandweer reageert of als u zich daarvoor heeft aangemeld, worden de door u gekozen WhatsApp-naam, uw telefoonnummer en de inhoud van het gevoerde WhatsApp-gesprek tussen u en VRU brandweer verwerkt. De doelen waarvoor deze persoonsgegevens door VRU brandweer worden verwerkt liggen uitsluitend hierin:  ter beantwoording van uw vragen over brandveiligheid in en om het huis, ter verstrekking van de brandveiligheidsinformatie waarom u hebt gevraagd en ter evaluatie van de informatiebehoefte van inwoners uit onze regio en effectmeting van onze adviezen.  

VRU brandweer attendeert u erop dat bij het gebruik van de WhatsApp functie uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan WhatsApp, gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika (VS). Omdat de VS geen passend niveau van privacybescherming waarborgt, zal u voordat u gebruik maakt van de WhatsApp functie eerst uw ondubbelzinnige toestemming moeten geven voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Door gebruik te maken te maken van het WhatsApp-nummer van VRU brandweer, stemt u ondubbelzinnig in met het doorgeven van uw gegevens aan WhatsApp. Als u daarmee niet instemt, raad de VRU het u af om gebruik te maken van deze functie en voor vragen telefonisch of per e-mail contact met VRU brandweer op te nemen.

Delen