Partners

Samenwerking met partners

De veiligheidsregio is een gemeenschappelijke regeling. Dat wil zeggen dat we een samenwerkingsverband zijn van alle 26 gemeenten in onze regio. Het spreekt voor zich dat de gemeenten zeer belangrijk zijn voor ons werk. We streven ernaar een nauwe band te hebben met de colleges van burgemeesters en wethouders en de gemeenteraden.

Je leest meer over onze samenwerking met diverse organisaties op onze website www.vru.nl

We werken ook met u samen!

Een gemiddelde huiskamer staat binnen 3 tot 4 minuten geheel in brand. Het is daarom van groot belang dat mensen in staat zijn zichzelf in hun omgeving in veiligheid te brengen in die cruciale minuten voordat de brandweer aankomt. Wees voorbereid op brand, zo zorgen we er samen voor dat de regio veilig blijft. Lees hier hoe.

Partners

 • Ambulancediensten
 • Brandweer Nederland
 • Defensie
 • GGD
 • GGZ
 • Huisartsen
 • Ministeries
 • Natuurbeheer
 • Politie
 • Provincie
 • Rijkswaterstaat
 • SIGMA
 • Veiligheidsberaad
 • Waterschappen
 • Ziekenhuizen
Wij gebruiken cookies