Meewerkstage Binden, verbinden en behouden van brandweervrijwilligers

Heb jij een brede interesse in de wereld van de vrijwilligers en de brandweer en vind je het leuk om met veel verschillende collega’s samen te werken? Wij bieden een interessante en brede stage waarbij je meewerkt in verschillende projecten. Jouw werkzaamheden zijn divers, denk hierbij aan verslaglegging, het organiseren van bijeenkomsten, het maken van vlogs en het verzorgen van de periodieke terugkoppeling richting de kazernes over de stand van zaken van ideeën uit eerdere kazernebezoeken. 

Het team
Het team 'Sectorleiding repressie' is een jong team, bestaande uit vijf teamleiders en een sectorhoofd. Samen zijn we verantwoordelijk voor het uitrukken van de 29 Twentse kazernes. Er zijn twee teamleiders die beroepskazernes aansturen, en de andere drie zijn verantwoordelijk voor meerdere vrijwillige kazernes. Binnen de sector lopen enkele grote projecten, waarvan jij als student gaat meewerken bij ‘Vrijwilligersagenda’ en ‘De rol van de kazernecoördinator’.

Hengelo Centrum
Lansinkesweg 59
7553 AE Hengelo OV
088 256 7000

Wat ga je doen voor Vrijwilligersagenda?
Het project Vrijwilligersagenda richt zich op het binden, verbinden en behouden van vrijwilligers. Je gaat veel contacten leggen met collega’s uit verschillende kazernes en sectoren, waardoor je een breed beeld krijgt van de organisatie. Vrijwilligersagenda bestaat uit vier deelprojecten, te weten:

 1. Pilot flexplekvrijwilligers
  Wij bieden een vrijwilliger een werkplek op de kazerne en in ruil daarvoor is hij/zij paraat voor de uitruk. Jouw werkzaamheden richten zich voornamelijk op de tussentijdse evaluatie van de pilot.
 2. Ambtenarenwerving
  Gemeenten zijn vaak één van de grootste werkgevers in de kleinere plaatsen. Een unieke kans om ook vanuit de gemeenten vrijwilligers te leveren. Je ondersteunt collega’s bij de start van dit project, je hebt veel afstemming binnen de gemeenten en denkt mee over de (communicatie)aanpak en werving van ambtenaren. Lukt het jou om samen met het projectteam een groot aantal vrijwilligers onder gemeenteambtenaren te werven.
 3. Verbinding leiding/werkvloer
  Vrijwilligers zijn op andere tijden en plaatsen voor de brandweer bezig dan de ambtelijke organisatie. Aan jou de uitdaging om mee te denken hoe we meer verbinding tussen deze twee werelden kunnen krijgen. We zijn benieuwd naar jouw ideeën en dagen je uit om anders en vernieuwend te denken.
 4. Bedanken hoofdwerkgevers
  Dankzij de Twentse werkgevers is het mogelijk om vrijwillige kazernes paraat te houden overdag. Om onze waardering ook richting de werkgevers duidelijk te maken, organiseren wij werkgeversavonden en delen wij werkgeversbordjes uit. Er liggen al ideeën klaar en enkele avonden zijn geweest, echter is het door Covid-19 nog niet mogelijk geweest om dit project verder op te pakken. Jij helpt met het voorbereiden en organiseren van deze momenten.

Wat ga je doen voor ‘De rol van de kazernecoördinator?
Dit project is voor belangrijke collega’s die het eerste aanspreekpunt voor vrijwilliger zijn: de kazernecoördinatoren. Hij/zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing in de kazerne. We willen graag inzichtelijk maken welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden deze rol kent. Op het moment van schrijven van deze tekst zijn we volop bezig met het verder inrichten en vormgeven van dit project.

Jij vervult de rol van projectsecretaris en helpt bij ondersteunende werkzaamheden, zoals het uitzoeken van diverse informatie en het schrijven van voorstellen hoe we deze rol in de organisatie kunnen wegzetten.

Wat vragen wij van jou?

 • Je volgt een HBO opleiding en bent op zoek naar stage.
 • Je vindt het leuk om actief mee te draaien in de projectgroep/deelprojecten en ondersteunt collega’s graag bij uitzoekwerkzaamheden en verslaglegging.
 • Je bent sterk in woord en geschrift.
 • Je bent sociaal, maakt gemakkelijk contact, nieuwsgierig en vind het leuk projectmatig bezig te zijn.
 • Je gaat deel uitmaken van verschillende deelprojecten en kunt hier goed tussen schakelen, maar ook verbindingen leggen.

Dit bieden we jou

 • Een interessante afstudeerstage die begint op 1 februari 2021 van (minimaal) 20 weken in een enthousiaste projectgroep.
 • Je werkt vanaf verschillende locaties, waarbij het uitgangspunt de kazerne in Hengelo is. Daarnaast heb je de mogelijkheid om vanuit huis te werken.
 • Een stagevergoeding.

Bij aanvang van de stage start je met een introductieprogramma. Onderdeel van het programma is deelname aan onze BHV training. Na het volgen van deze training kun je een dienstauto reserveren indien je in het bezit bent van een rijbewijs.

Meer weten?
Vraag het Karin

Teamleider Repressie
06 25 74 13 24

Brandweer Twente

Met passie, trots en lef staan we midden in de maatschappij. Daadkrachtig, deskundig en behulpzaam. Daar staan we om bekend. We onderscheiden ons als een ondernemend, actiegericht en vernieuwend brandweerkorps. Vanuit onze 29 kazernes verlenen we 24 uur per dag hulp aan onze inwoners. Ook als Twente slaapt werkt het brandweernetwerk door: ‘Wiej bint der altied’.

Reageren

Ben je enthousiast geworden en wil je graag kans maken op een uitdagende stageplek?

Stuur dan je motivatiebrief en CV voor 3 december 2020 naar personeel[at]brandweertente.nl. Alleen sollicitaties die op dit mailadres binnenkomen, nemen we in behandeling.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 10 december 2020. We verzoeken je om hier rekening mee te houden. Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Covid-19 vinden deze digitaal plaats of fysiek op één van onze locaties.

Delen