HBO Stagevacatures HRM

'Samen werken aan een veilig Twente’
Brandweer Twente is een brandweerkorps waar ongeveer 700 vrijwillige brandweermensen en 300 beroepsmedewerkers werken. In onze organisatie is veel ruimte is voor vernieuwing, ondernemerschap, teamwerk en persoonlijke ontwikkeling. Brandweer Twente is onderdeel van Veiligheidsregio Twente. Onze voornaamste taak is om diegenen die wonen en werken in Twente een veilige leefomgeving te bieden en hulp te bieden tijdens dreigende crises en rampen. Wij werken samen met de 14 Twentse gemeenten, brandweer, politie, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR) en andere partners. Brandweer Twente bestaat uit de volgende vijf sectoren: Brandveiligheid, Vakbekwaamheid & Kennis, Repressie, Beheer & Techniek en de Strategie & Ondersteuning. Bekijk hier onze organisatiefilm.

Je stage uitvoeren bij Brandweer Twente betekent lef tonen om uitdagingen aan te gaan! Om nieuwe kwaliteiten in jezelf te ontdekken, maar ook om een waardevolle bijdrage te leveren aan de organisatie en de maatschappij. Wij hebben in de periode vanaf september 2018 plaats voor een 3e jaars stagiair HRM en een afstudeerder HRM.

 

Enschede Spaansland
Spaansland 20
7543 BG Enschede
088 256 7000

Stageopdrachten HRM

Stageopdracht HRM (3e jaars stage binnen het team HRM)

Je werkt mee binnen het team HRM en houdt je bezig met de implementatie van het ‘Loket samenwerking opleiders’. Dit loket gaat in september van start en heeft als eerste doel om de inzet van stagiairs meer aandacht te geven en effectiever te organiseren. We vinden het belangrijk, maar vooral heel boeiend, dat studenten binnen Brandweer Twente een bijdrage leveren en werken aan hun eigen ontwikkeling. We werken al veel samen met verschillende opleidingsinstituten en we willen deze samenwerkingen versterken en efficiënter organiseren. Als student HRM kun je hier een mooie bijdrage leveren, door je eigen ervaring als stagiair in te brengen! Je wordt in deze stage begeleid door een specialist HRM.


Afstudeeropdracht HRM (afstudeerstage binnen het team Repressie)

Repressie is voor velen het meest aansprekende onderdeel van de brandweer, hier werken de mensen die hulp verlenen in noodsituaties. Zolang er geen alarm afgaat, is de brandweer een organisatie als alle andere: met medewerkers die op basis van een functiebeschrijving hun dagelijkse werkzaamheden uitvoeren. Zodra een uitruksignaal afgaat, verandert het team repressie in een strak georganiseerde, geoliede machine. Er ontstaat een hiërarchische commandostructuur met brandwachten, bevelvoerders en officieren van dienst. En dat moet natuurlijk ook: er is geen tijd voor uitgebreid werkoverleg. Er moet direct gehandeld worden. Zowel door beroepskrachten, als vrijwilligers. 

Binnen het team Repressie willen we onderzoeken hoe de rol van de kazernecoördinator optimaal kan worden ingericht. Kazernecoördinatoren vormen de verbindende schakel tussen vrijwilligers en de Brandweerorganisatie. Als afstudeerder breng je in beeld wat hun huidige taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn. Waar hun ambitie ligt en wat ze nodig hebben voor hun ontwikkeling (ondersteuning, opleiding, middelen). Dit resulteert in advies voor het functieprofiel Kazernecoördinator en advies voor een ontwikkelprogramma voor de huidige coördinatoren (kennis, vaardigheden en leiderschapsontwikkeling). Opdrachtgever van deze afstudeerstage is de teamleider Repressie.

Profiel (voor beide vacatures)
• Je bent kritisch, enthousiast en nieuwsgierig;
• Je bent zelfsturend, proactief en je bent in staat om effectief en vlot te communiceren binnen de gehele organisatie;
• Je gaat integer om met vertrouwelijk (bedrijfs- en persoons-)informatie.
Wat bieden wij?

Het betreft een stage voor de periode van 5 maanden en je ontvangt hiervoor een marktconforme stagevergoeding.

Solliciteren
Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met Pauline Geelen (specialist HRM) op 06 – 25741343.
Wil je solliciteren? stuur dan je CV en motivatie vóór 31 mei 2018 naar P.Geelen@Brandweertwente.nl.

Brandweer Twente

Brandweer Twente is dé organisatie die 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar voorbereid is en klaar staat om onze Twentse burgers te helpen. Brandweer Twente is één van de meest innovatieve brandweerkorpsen in Nederland en koploper op diverse fronten zoals de inzet van business intelligence, drone Argus, REDSUIT en risicogerichte brandweerzorg. De brandweermannen en -vrouwen in Twente bestrijden jaarlijks een kleine 5.000 incidenten. Hierbij gaat het om onder meer het blussen van branden, het bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen en het bevrijden van verkeersslachtoffers. Ook bij uitval van stroomvoorziening of extreem weer zijn we bezig met het verlenen van hulp. De sector Repressie verzorgt deze directe paraatheid en inzet vanuit 29 kazernes met bijna 700 vrijwilligers en 150 beroeps- medewerkers.
Wij gebruiken cookies