Hoe past de brandweer in jouw leven?

Ik ben Martijn, 44 jaar en woon in Borne met mijn vrouw Sändy en onze dochter Britt. In 2018 ben ik begonnen bij de brandweer. Ik ben momenteel nog bezig met de kerntaken twee en drie. Door onder andere Corona heeft het opleidingstraject helaas enige vertraging opgelopen. Gelukkig is de kerntaak ‘brand’ afgerond, zodat ik al wel mee kan op de uitruk. Ik houd ik ervan om in mijn vrije tijd een biertje te drinken met vrienden, en ook ik bezoek als fan alle thuiswedstrijden van FC Twente. 

Wat doe je voor werk? 
Ik werk bij GasunieOnze organisatie beheert en transporteert aardgas vanuit onder andere Groningen en Duitsland tot aan de regionale netbeheerders, zoals Enexis en Coteq. Ik ben veiligheidskundige van regio Oost. In hoofdlijnen houd ik me bezig met het opstellen en updaten van alle bedrijfsnoodplannen in mijn regio, het organiseren van instructies en het implementeren van veiligheidsprocedures. Verder vallen de afhandeling en rapportage van incidenten ook onder mijn takenpakket. Tevens ben ik voorzitter van het BHV platform van Gasunie. 

Hoe verloopt de combinatie met het brandweerwerk? 
Goed. De vaste avonden voor opleiding en oefenen zijn qua belasting prima te doen. Bovendien heb ik met mijn werkgever afspraken kunnen maken dat ik na een nachtelijke uitruk mijn rust mag pakken zolang de agenda dit toelaat en dat ik overdag mag uitrukken, indien ik thuis werk. Hoewel ik niet het meest dichtbij de kazerne woon, zorgt ons systeem met piket en schaduwpiket ervoor dat ik toch vaak wel mee kan.  

Beschik je door je werk over specifieke kennis die bruikbaar is tijdens het repressieve brandweerwerk?
Ja, als veiligheidskundige is er natuurlijk al een raakvlak met het brandweerwerk en mijn kennis van gevaarlijke stoffen kan altijd van pas komen bij incidentbestrijdingMaar in mijn geval is er geen sprake van éénrichtingsverkeer; de kennis en ervaring die ik op doe bij de brandweer is ook weer goed bruikbaar bij Gasunie. Zo heb ik bijvoorbeeld onlangs na de herhaling Levensreddend Handelen op de kazerne direct de reanimatieprocedure binnen de BHV van Gasunie aangepast. Door Corona werd namelijk tijdelijk afgeraden om te beademen bij reanimatie 

Beschik je door je werk over specifieke kennis die bruikbaar is binnen andere sectoren van Brandweer Twente? 
Het grappige is dat juist via een sector als brandweervrijwilliger bij Borne ben begonnen. Gasunie oefent regelmatig met de brandweer waar ik als veiligheidskundige dan weer direct bij betrokken was. Het was een brandweervrijwlliger die mij bij zo’n dergelijke oefening in Enschede vroeg of de brandweer niks voor mij was. Het is in de toekomst bovendien een mogelijkheid dat ik vanuit de brandweer weer betrokken ben bij oefeningen die in samenwerking met Gasunie worden gehouden. En zo is het cirkeltje rond. 

Wat brengt de toekomst?
Voorlopig ben ik erg blij met de huidige combi en wil ik me verder vooral gaan richten op het afronden van de overige kerntaken en meer ervaring opdoen als manschap. Van daaruit zie ik wel weer verder wat ik Brandweer Twente kan bieden (en andersom). 

 

Martijn
Gasunie

Delen