An de kökntoafel bie...

In ‘An de kökntoafel bie…’ hebben we aandacht voor het beroep (of onderneming) van onze vrijwilligers. Hoe verloopt de combinatie van twee vakgebieden in de praktijk en in hoeverre versterken of verzwakken ze elkaar…? Deze keer praten we met Bert Wiltvank, vrijwilliger bij kazerne Almelo én teven AGS.

Voorstellen

Mijn naam is Bert Wiltvank, 54 jaar oud en ik woon samen met mijn vrouw Inge in Almelo. In het weekend zijn zoon Rick (23, student) en dochter Iris (21, ook student) ook in Almelo. Buiten mijn dagelijkse werk, ben ik vooral druk met de brandweer. Daarnaast maak ik graag een ronde op de mountainbike.

Wat doe je voor werk?

Bij de gemeente Almelo ben ik Adviseur Milieu. Ik houd mij hierin bezig met advies op gebied van geluid en luchtkwaliteit, bodem en externe veiligheid. Verder ben ik vanuit de gemeente Almelo opdrachtgever voor de Omgevingsdienst Twente. Met de komst van de Omgevingsdienst zijn voor een groot deel alle taken met betrekking tot milieu bij de gemeenten weggehaald. Als achterblijvend ambtenaar ben ik praktisch aanspreekpunt voor alles wat maar te maken heeft met milieu.

Van de projecten waar ik momenteel aan werk ben ik het meest trots op de zogenaamde koudewinning uit de Leemslagenplas. Steenkoud water wordt uit de 30 meter diepe oude zandafgraving via een aangelegd buizentraject naar het ZGT gepompt. De ‘koude potentie’ wordt door het ZGT gebruikt om de airconditioning van het ziekenhuis minder hard te hoeven laten werken, wat een geweldige besparing op het elektriciteitsverbruik en een forse CO2 reductie oplevert. Het circa 10 graden warmere retourwater wordt teruggepompt en via een groot aangelegd rietveld in zuurstofrijke en fosfaatarme toestand terug in de plas geloosd.

Hoe verloopt de combinatie met het brandweerwerk?

Goed. Als gekazerneerd vrijwillig bevelvoerder en een pikt voor AGS gaat er natuurlijk de nodige tijd in zitten. In de regel ben ik eens per acht dagen op de kazerne voor een kazerneringsdienst en eens per vijf weken draai ik een week piket. Ik heb gelukkig draagvlak vanuit mijn hoofdwerkgever en tot nu toe alles prima kunnen combineren. Ook de combinatie van twee functies binnen de brandweer verloopt goed, zo ben ik ‘vrij’ van een kazerneringsdienst tijdens mijn piketweek als AGS.

Beschik je door je werk over specifieke kennis die bruikbaar is tijdens het repressieve brandweerwerk?

Mijn opleidingsachtergrond is milieuchemisch, heb binnen de gemeente een breed aanbod van werkzaamheden en heb daarvoor bij Defensie ook nog eens negen jaar ervaring opgedaan bij het ruimen van niet-gesprongen explosieven. Bij incidenten waar gevaarlijke stoffen of explosieven betrokken zijn, of waar bijvoorbeeld civieltechnische, of (wegen)bouwkundige kennis handig is, kan ik dat tot op zekere hoogte wel bieden. Dat geldt dan voor zowel mijn rol als bevelvoerder en als AGS.

Beschik je door je werk over specifieke kennis die bruikbaar is binnen andere sectoren van Brandweer Twente?

Jazeker wel. Maar mijn positie die ik heb binnen de gemeente en de Omgevingsdienst belemmeren mij daarin wel. Niet zozeer qua tijd, maar omdat ik dien te voorkomen dat ik op een gegeven moment ergens met een dubbele pet kom te zitten of omdat ik vanuit mijn hoofdwerkgever al een adviserende rol heb. Daar waar het wel mogelijk is draag ik mijn steentje ook al wel bij, als instructeur IBGS bijvoorbeeld.

Ambitie?

Op dit moment ben ik 36 jaar in dienst bij de brandweer, met nog eens 6 jaar jeugdbrandweer voorafgaand. Ik ben chauffeur, bevelvoerder, AGS en instructeur. Ik denk echt nog niet aan stoppen, maar heb inmiddels al wel genoeg gedaan om geen grote ambities meer te hebben. Wel is het 40-jarig jubileum een mooie komende mijlpaal om mij op te richten!

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box