Achter de schermen bij... Jaap

Achter de schermen hebben we veel medewerkers die ervoor zorgen dat onze brandweermensen veilig hun werk kunnen doen. Deze keer nemen we een kijken achter de schermen bij Jaap, vanuit kazerne Hengelo combineert hij de functies van manschap en medewerker fitheid en arbo. ‘Sport is voor mij een perfecte brug tussen mijn taken voor fitheid en arbo en de incidentbestrijders waar ik dagelijks mee samenwerk.’

‘Mijn eerste reactie toen ik de vacature onder ogen kreeg? Enthousiast! Het inhoudelijke werk als sportinstructeur in combinatie met de onvoorspelbaarheid, spanning en dankbaarheid die je als incidentbestrijder ervaart spraken me aan.’ Wat voor Jaap echter nog ontbrak waren de papieren om ingezet te mogen worden bij incidenten. ‘Daarom ben ik de eerste maanden alleen met taken op het gebied van Fitheid en Arbo bezig geweest. Gelijktijdig volgde ik de opleiding tot manschap. Met het papiertje op zak kon ik na de zomervakantie meedraaien in de incidentbestrijding!’

Het is belangrijk dat medewerkers ‘fit for the job’ zijn, fysiek en mentaal. ‘

Jaap

Opleiden en oefenen

‘Als incidentbestrijder zit ik op de uitruk in Hengelo. Werkzaamheden die hieronder vallen zijn niet alleen incidentbestrijding zelf, maar ook het volgen van het oefenrooster. Zo blijf ik vakbekwaam. Omdat ik beroepsmedewerker ben word ik ook opgeleid tot brandweerchauffeur/pompbediener en voertuigbediener op de autoladder en HV-1. Tevens begeleid ik de sportmomenten en voer ik taken uit voor het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) voor brandweermensen. Tot slot werk ik mee aan het organiseren van evenementen op het gebied van sport en vitaliteit en het afnemen van het jaarlijks fysiek oefenmoment en het fysieke onderdeel tijdens selectiedagen’, somt Jaap op.

Fit for the job

Het is belangrijk dat medewerkers ‘fit for the job’ zijn, fysiek en mentaal. ‘Dit proberen we te realiseren door het aanbieden van sportmomenten, geven van voedingsadvies, in kaart brengen en beperken van risico’s en PPMO. Per slot van rekening kan op elk moment, dag en nacht, het kazernealarm of pieper gaan. Dan is het zaak zo snel mogelijk uitruk gereed in het voertuig te stappen om het incident te bestrijden. Omdat sport en bewegen belangrijk is voor alle medewerkers, is ook voor de ambtelijke medewerkers een wekelijks sportmoment in het leven geroepen!’
Jaap: ‘Onlangs hebben we ook de nieuwe sportevenementenkalender voor medewerkers afgerond. Daarnaast wordt dit jaar de kazerne in Hengelo verbouwd. Eén van de onderdelen van de verbouwing is een nieuwe PPMO-baan en sportruimte met nieuwe materialen en apparatuur. We denken nu onder meer na over de vraag hoe en waar er tijdens de verbouwing gesport kan worden. Tevens gaan we het sportbeleid van de organisatie evalueren en waar nodig herzien.’

 

Jaap als brandweerman. Jaap in de functie die hij vervult bij Fitheid en Arbo.

Vroeg dag

De werkdag begint voor Jaap in alle vroegte. Om 07.00 uur komt de dienstdoende ploeg bij elkaar om de dag op te starten. ‘Na de voertuigcontrole, waarbij ik me richt op mijn persoonlijke beschermingsmiddelen en materiaal, maak ik me klaar voor een uurtje sport met de ploeg. De locaties wisselen van Twentebad tot FBK-stadion of de sportzaal op de kazerne zelf. Fris gedoucht zoek ik op de kazerne een werkplek en start mijn laptop op. Halverwege de ochtend en de middag drink ik altijd een kop koffie met collega’s en tussendoor werk ik activiteiten uit of zit in overleg voor bijvoorbeeld de organisatie van de vitaliteitsweken.’

Object- en stratenkennis

Hoewel object- en stratenkennis tegenwoordig allemaal gedigitaliseerd is en de manschappen dit op een tablet krijgen aangereikt bij een uitruk, willen ze ook zonder deze apparatuur weten hoe het zit. ‘Daarom gaan we op vrijdagmiddag met de dienstdoende ploeg altijd op pad om onze object- en/of stratenkennis op te halen. Dan rijden we door bepaalde straten en bezoeken we panden waar iets bijzonders mee is, zoals een moeilijke bereikbaarheid, de aanwezigheid van een zonnepark of een hogedruk stijgleiding. Bij terugkomst op de kazerne wassen we de voertuigen, zodat ze er weer blinkend bij staan.’

Afwisseling

‘In mijn optiek is de medewerker het belangrijkste onderdeel van elke organisatie of bedrijf. Dat ik tijdens mijn werk mag bijdragen aan het fit en vitaal houden van collega’s vind ik mooi! De combinatie van de ‘warme’ en ‘koude’ kant maakt mijn werk ook interessant. Daar houd ik enorm van. Sport is voor mij een perfecte brug tussen mijn taken voor fitheid en arbo en de incidentbestrijders waar ik dagelijks mee samenwerk.’

 

Bezoek de pagina Lees ook de verhalen van onze collega’s Brenda, Tom en Jeroen
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box