Kans op snellere uitbreiding brand in natuur

  • Enschede
  • 27 maart 2020

Door aanhoudende droogte in de natuur is er in Overijssel een verhoogde kans op snelle uitbreiding van een natuurbrand. De brandweer is daarom extra alert en roept natuurbeheerders, terreineigenaren en inwoners op een brand snel te melden via 112.

In het algemeen geldt dat in natuurgebieden met bos, heide, en/of gras(duinen) de kans op natuurbrand toeneemt bij droog weer. Gezien de waarden van de meetstations, de droogte en de verwachte hogere temperaturen voor de komende dagen heeft de brandweer besloten over te gaan naar fase 2 ‘extra alert’. “Een natuurbrand kan zich in deze droge periode zeer snel en onvoorspelbaar ontwikkelen en uitbreiden, zeker bij harde wind”, aldus Adriaan ter Huurne, natuurbrandspecialist bij Brandweer Twente. “Daarom vragen wij mensen om extra alert te zijn en een brand snel te melden.” 

Corona

Gelet op de huidige situatie rondom het Coronavirus en de maatregelen die daar omtrent getroffen zijn, verzoeken ook wij mensen ook om zoveel mogelijk thuis te blijven. Mocht u toch even de natuur in willen, volg dan de maatregelen van het RIVM en Rijksoverheid op.

Inzet brandweer

Voor de brandweer betekent het overgaan naar fase 2 dat zij in geval van een natuurbrand met extra materieel en mankracht uitrukt. 

Stookverbod?

Tijdens fase 2 ‘extra alert’ geldt in veel gevallen de ontheffing op stookverboden niet meer. De vergunninghouder dient de vergunning hierop na te zien.

Meer informatie

Meer informatie over de fase 2 ‘extra alert’ en natuurbrand staat op www.natuurbrandrisico.nl. 

Delen