Brandweer Twente verleent 11 keer per dag hulp

  • Enschede
  • 07 januari 2020

​In 2019 kwam Brandweer Twente 4.093 keer in actie om brand te bestrijden en hulp te verlenen. Dat is minder dan in 2018. Toen waren er 4.452 incidenten. Vanuit 29 kazernes verleende de brandweer gemiddeld 11 keer per dag hulp aan de inwoners van Twente.  Op de site jaarbericht.brandweertwente.nl staat een overzicht van alle incidenten en overige activiteiten van het afgelopen jaar.

‘We hebben in 2019 een gemiddeld jaar achter de rug’, vertelt Stephan Wevers, commandant van Brandweer Twente. ‘Wel minder incidenten dan in 2018, maar dat was ook een druk jaar door stormdagen en de buitenbranden in de zomerperiode. Het aantal branden bleef gelijk, van 1.468 in 2018 naar 1.467 in 2019. Helaas zijn in 2019 twee personen om het leven gekomen bij een woningbrand. Beide in Almelo. Dat zijn natuurlijk incidenten met veel impact. Voor de direct betrokkenen, maar ook voor ons als hulpverleners’. In 2019 waren er minder ongevallen en minder dienstverleningsincidenten. Hierbij moet je denken aan het verlenen van assistentie aan de ambulance, liftopsluitingen en hulpverlening aan dieren. ‘We zien wel weer een toename van het aantal automatische meldingen. Dit is natuurlijk geen goede ontwikkeling en hier zullen we in 2020 weer meer aandacht aan moeten geven’, aldus Wevers. Een overzicht van de incidenten per Twentse gemeente is hier https://jaarbericht.brandweertwente.nl/?page_id=513 te vinden.

Altijd kunnen rekenen op hulp
’Inwoners kunnen altijd rekenen op de inzet van de brandweer. Een kenmerkend voorbeeld hiervan is de 112 storing afgelopen zomer. Binnen een mum van tijd hadden we al onze kazernes bezet zodat inwoners daar terecht konden om een incident te melden. We werken niet met gemeentegrenzen, maar met operationele grenzen. Dit kan alleen doordat we in een netwerk van 29 kazernes met elkaar samenwerken. Een voorbeeld dat dit illustreert is de industriebrand in Daarlerveen. Brandweermensen van verschillende Twentse kazernes zijn langdurig ingezet om de complexe brand te bestrijden. Dit was natuurlijk een uitzonderlijke brand, de meeste (woning)branden weten we met één eenheid te blussen. In een klein deel van het totaal aantal branden (1.467) ging het om 22 grote branden’. Bijgevoegde factsheet geeft in een oogopslag een beeld van de werkzaamheden van Brandweer Twente in 2019.
 
Vrijwilligers onmisbare schakel voor de brandweer
Een belangrijk thema voor 2020 wordt de rechtspositieregeling voor vrijwilligers. ‘Vrijwilligheid bij de Nederlandse brandweer kan in de huidige vorm niet blijven bestaan, dit omdat de rechtspositie van vrijwilligers in strijd is met de Europese regelgeving’, vertelt Wevers. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de Twentse brandweer waar we mee aan de slag moeten. In december is door het Veiligheidsberaad de eerste denkrichting gepresenteerd. We gaan samen met onze mensen de consequenties voor ons korps in kaart brengen en kijken of dit werkbaar is. Uitgangspunt is dat vrijwilligheid behouden blijft. Het is én blijft een belangrijk aspect van de Nederlandse samenleving en voor de brandweer in het bijzonder. Onze 700 vrijwilligers zijn een onmisbare schakel in het repressieve brandweerwerk’.

Delen