Personeelsbestand brandweer blijft stabiel

  • Enschede
  • 19 juni 2019

Op donderdag 20 juni heeft het CBS cijfers brandweerpersoneel 2019 gepubliceerd. De CBS cijfers geven aan dat in Twente op 1 januari 2019 1000 brandweermensen werken. Deze beroeps- en vrijwillige brandweermensen staan dag en nacht paraat om hulp te verlenen.

Op 1 januari 2019 werken 658 vrijwilligers, 165 beroeps en 177 ambtelijke medewerkers bij Brandweer Twente. Dit zijn gelijkwaardige cijfers t.o.v. 2018. Het verschil in aantal vrijwilligers valt echter op (658 in 2019 en 695 in 2018). ‘Dit verschil is eenvoudig te verklaren’, vertelt Stephan Wevers, commandant van Brandweer Twente. ‘Dit jaar is door het CBS de peildatum van 1 januari gebruikt. In 2018 was dat nog 1 februari. Onze nieuwe vrijwilligers die we in het najaar van 2018 hebben geworven zijn per 1 februari 2019 bij Brandweer Twente in dienst gekomen. Zij zijn dus niet meegenomen in de publicatie van het CBS. Het gaat hier om 29 brandweervrijwilligers. Ook de brandweermensen die in februari zijn geworven zijn niet meegeteld in het aantal. Zij krijgen naar verwachting na de zomervakantie de aanstelling bij Brandweer Twente. Wanneer je dit bij elkaar optelt kom je uit op het aantal van ca 700 vrijwilligers. Dit aantal is al jaren stabiel, maar fluctueert jaarlijks door uitstroom van vrijwilligers. Daarom is het ook noodzakelijk dat we nieuwe vrijwilligers blijven werven. In het verleden organiseerden we één keer per jaar een wervingscampagne waardoor in een keer een grote groep vrijwilligers in dienst kwam bij Brandweer Twente. Nu werven we meerdere keren per jaar en worden de vrijwilligers het hele jaar door aangenomen bij Brandweer Twente’.

Nieuwe wervingscampagne
‘In augustus starten we voor verschillende kazernes weer een campagne om vrijwilligers te werven. Er komen dus nog een aantal vrijwilligers bij. We zien dat de instroom stabiel is, maar er zijn wel degelijk ontwikkelingen waar we rekening mee moeten houden richting de toekomst. Een voorbeeld daarvan is de beschikbaarheid van mensen overdag. Maar we hebben ook te maken dat mensen minder lang bij de brandweer blijven en/ of een time out willen. Mensen hebben het steeds drukker en moeten soms andere keuzes maken. Het zijn ontwikkelingen waarvoor we de juiste oplossingen moeten zoeken. Dat staat hoog op de agenda en zijn we hard mee aan het werk’, aldus Stephan Wevers.

Delen