‘Mogelijkheden zijn oneindig’

Drone brandweer bewijst meerwaarde

  • Nederland
  • 22 november 2019

Dat brandweerdrones een waardevolle toevoeging bij een incident kunnen zijn, is dit jaar wel gebleken. ‘De teller van het aantal inzetten in 2019 laat dat zien. Maar liefst 147 keer vloog de brandweerdrone er in Nederland op uit. Dat zijn twee tot drie inzetten per week. De verwachting is dat dit in de komende tijd fors zal toenemen door de ervaringen die we opdoen, maar ook doordat we de meerwaarde hiervan onder ogen zien’, vertelt Mark Bokdam, kwartiermaker van het project ‘Vliegen met drones Brandweer Nederland’

Recent kwam de meerwaarde van een drone naar voren tijdens de grote kerkbrand in Hoogmade. Het droneteam van Haaglanden werd daar ingezet door Hollands-Midden. Het vuur verspreidde zich al snel aan de bovenkant van de kerk. De brandweerdrone bracht de situatie vanuit de hoogte snel in kaart. Hans Zuidijk, Commandant Brandweer Hollands-Midden: ‘Met de drone konden we de hoogte van de toren exact bepalen. Belangrijk, omdat we de valschaduw en het af te zetten en te ontruimen gebied konden bepalen. Daarnaast bracht de drone scheuren in de gevels in kaart en konden we deze hierdoor nauwlettend in de gaten houden. Zo voorspelden we wat de constructie zou gaan doen. Mede naar aanleiding van deze brand ben ik nog meer overtuigd geraakt van de inzet van drones bij dergelijke complexe incidenten’.

Mark_Bokdam_800px.jpg

Veel werk verzet

In 2013 is het initiatief genomen vanuit de regio’s Midden en West Brabant en Twente om te kijken of drones ondersteuning kunnen bieden bij ons operationele optreden. Op basis van een goedgekeurd operationeel handboek is aan de regio’s Midden en West Brabant en Twente een vergunning gegeven met daarin ontheffingen die nodig zijn om te mogen vliegen tijdens ons werk. Deze vergunning is in 2018 omgezet naar een landelijke vergunning, waarbij de toevoeging is gekomen om ook ‘s nachts te mogen gaan vliegen. Bokdam: ‘Wij zijn de eerste instantie die dat mogen.’

Er is de afgelopen jaren veel en ingewikkeld werk verzet. ‘Luchtvaartwetgeving is complex. We hebben goede afspraken gemaakt met het Ministerie en de Inspectie Leefomgeving en Transport en daarom is er voor de brandweer sinds mei 2018 een vergunning om in heel Nederland 24/7 te mogen vliegen met drones. Met daarbij ontheffingen die passend zijn bij ons werk. Zo mogen we ook boven gebouwen en mensen vliegen. De brandweerdrone kan op maximaal 120 meter hoogte en tot 500 meter afstand vliegen, waarbij het toestel in zicht moet zijn van de piloot. Op 120 meter hoogte kunnen we bij helder weer 30 kilometer ver weg kijken’, vertelt Mark enthousiast.

Droneteam

Er zijn momenteel vier droneteams binnen de landelijke vliegorganisatie (Veiligheidsregio Twente, Midden West Brabant, Haaglanden en Rotterdam Rijnmond). Deze teams zijn 24/7 inzetbaar voor heel Nederland. In totaal zijn er 25 piloten opgeleid voor het brandweerwerk met drones. Daarnaast zijn er sensorbedieners en waarnemers opgeleid (totaal ongeveer 60 personen). Een droneteam bestaat altijd uit drie personen (piloot, tevens gezagvoerder van het team), sensorbediener en een waarnemer. We hebben tien drones (multi rotor systemen) die geregistreerd zijn met een kenteken via de Inspectie Leefomgeving & Transport.

Toekomstplannen

De mogelijkheden van de inzet van drones bij de brandweer zijn oneindig. Zo kunnen ze ons helpen bij het opsporen, monitoren en bestrijden tijdens incidenten. En wie weet wat het in de toekomst allemaal kan bieden. Stephan Wevers, voorzitter Brandweer Nederland: ‘Drones zijn onze ogen en neus in de lucht. Het aantal inzetten met drones zal alleen maar toenemen. We gaan daarom ook op zoek naar andere toepassingen van drones, meer dan alleen de inzet bij branden. De mogelijkheden zijn namelijk heel groot, bijna oneindig zelfs. De komende vijf tot tien jaar zal de brandweerdrone heel wat business, ontwikkeling en kennis genereren. Het is ook een soort vliegwiel voor allerlei aanpalende initiatieven’. Dat bevestigt Mark Bokdam: ‘In 2020 komen er nog een aantal droneteams bij zodat we de landelijke opkomsttijd van een droneteam zo kort mogelijk kunnen laten zijn. De ambitie is om 24/7 binnen een uur inzetbaar te zijn’.

Formele vliegorganisatie

De commandanten ondersteunen het oprichten van een landelijke vliegorganisatie voor het vliegen met drones. Vrijdag is tijdens de gecombineerde vergadering van de RBC en de directeuren Veiligheidsregio’s de vliegorganisatie formeel bekrachtigd. Het oprichtingsdocument werd ondertekend door Diemer Kransen (Regionaal Commandant Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) en portefeuillehouder informatiemanagement binnen de RBC, Stephan Wevers (Voorzitter Brandweer Nederland) en IJle Stelstra (Algemeen Directeur IFV). ‘Wij zijn trots op de behaalde resultaten en gaan nu als beschikkingshouder aan de slag met de verdere inrichting van de vliegorganisatie’, zegt Stelstra.

Partners in veiligheid

‘Inmiddels is de onderwijscontent gereed, werken we nauw samen met de ministeries en de Inspectie L&T en hebben we een samenwerking met de Nationale Politie en Defensie’, stelt Wevers. ‘Met het formaliseren van de vliegorganisatie voldoen we nu aan de criteria die horen bij de landelijke beschikking en de ministeriële opdracht die we via het Veiligheidsberaad in 2013 hebben gekregen.’

Drones

Drones kunnen ons helpen bij het opsporen, monitoren en bestrijden van branden.

drone LowRes.jpg

Delen