UT Fire Evacuation Challenge in Twente

  • Enschede
  • 22 maart 2018

Donderdag 22 maart vindt voor het eerst de ‘UT Fire Evacuation Challenge’ plaats. Een kampioenschap waarbij studenten zo snel en veilig mogelijk uit een 'brandende' studentenwoning moeten vluchten. Woningstichting De Veste en Brandweer Twente willen studenten daarmee stimuleren om zich brandveiliger te gedragen.

Samenwerking
Op initiatief van Woningstichting De Veste is de ‘UT Fire Evacuation Challenge’ de aftrap van een gezamenlijk georganiseerde studentencampagne. De Veste verhuurt bijna 2.100 studentenkamers op de Campus. Deze woningen voldoen prima aan alle brandveiligheidseisen, maar bij controles van de brandweer blijkt telkens weer dat de vluchtwegen geblokkeerd zijn. “Controles alleen dragen in de praktijk niet bij aan een structurele oplossing van het probleem. In de ideale situatie is er bij de bewoners inzicht over de noodzaak van het vrijhouden van gangen en vluchtwegen en handelen zij hier ook naar. Daarom zijn we in gesprek gegaan met Brandweer Twente en zijn we een samenwerking gestart”, vertelt Richard Ditzel, wijkconsulent bij De Veste. “Brandweer Twente ondersteunt ons bij het vinden van een structurele oplossing om de brandveiligheid in studentenhuisvesting bij de UT te verhogen.”

UT Fire Evacuation Challenge
De ‘UT Fire Evacuation Challenge’ vindt plaats op donderdag 22 maart van 18.00 tot 21.00 uur op de eerste verdieping van het gebouw De Hems op het UT terrein. Daar wordt een deel van het gebouw vol ‘rook’ gezet en moeten studenten via een vaste route (met obstakels) het gebouw ontvluchten. Studenten kunnen individueel of in groepsverband meedoen aan het kampioenschap. De student of groep studenten die de snelste tijd neerzet, wint mooie prijzen. Op het plein naast De Hems is de brandweer met veel materieel aanwezig om de studenten voorlichting te geven over brandveiligheid. Zij geven demonstraties ‘vlam in de pan’ en studenten leren in een Virtual Reality game veel over ‘ontdekken, melden en vluchten’ bij brand. “Op deze manier proberen we studenten bewust te maken van de brandveiligheid in hun woning. Maar we proberen vooral ook hun gedrag te beïnvloeden, want we zien graag dat vluchtwegen vrij blijven van obstakels,” aldus Judith Vennegoor, teamleider Brandveilig Leven van Brandweer Twente.

Campagne
De ‘UT Fire Evacuation Challenge’ is de aftrap van een langdurige studentencampagne. Een mooie samenwerking tussen De Veste en Brandweer Twente. Als vervolg hierop worden in mei en juni 12 ontruimingsoefeningen georganiseerd en vervult de brandweer een rol bij de introductie van nieuwe studenten na de zomervakantie.

Delen