Brandweer Twente kan schoorsteenbranden voorspellen

  • Enschede
  • 08 oktober 2018

Brandweer Twente heeft in samenwerking met de Universiteit Twente een wiskundig model ontwikkeld dat schoorsteenbranden kan voorspellen. Een nuttig instrument om uiteindelijk het aantal branden, schade en slachtoffers bij branden terug te dringen. Woensdag 10 oktober wordt het model gepresenteerd.

Voor het voorspellen van branden is geen glazen bol nodig. Veel data, een slimme en enthousiaste studente en de juiste variabelen hebben geleid tot een mooi wiskundig model dat voor Twente schoorsteenbranden kan voorspellen.

Data
Sinds 2004 is de brandweer actief data aan het verzamelen. In het Informatie en Operationeel Centrum (IOC) van de brandweer wordt van ieder incident informatie opgeslagen over het type incident, datum, tijd en locatie. Maar het IOC beschikt ook over een databank vol met gegevens zoals inwonersaantallen, demografische gegevens, type bebouwing, infrastructuur, meteogegevens e.d. Al deze losse stukjes informatie bouwt de brandweer om tot een overzichtelijk geheel. Het model om schoorsteenbranden te voorspellen kan worden gebruikt om te kijken wanneer of bij welk type bebouwing schoorsteenbranden veel voorkomen. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt voor gerichte voorlichting en advisering gericht op preventie van dit type brand. Met als hoger doel: het aantal branden en slachtoffers in de regio terug te dringen.

Onderzoek naar voorspellen branden
Tineke School, studente Toegepaste Wiskunde aan de UT, is onlangs afgestudeerd bij Brandweer Twente met de vraag: kunnen brandweerincidenten op basis van wiskundige modellering van historische brandweerdata worden voorspeld? De focus van haar onderzoek lag op schoorsteenbranden. “Aan de hand van verschillende variabelen, zoals type bebouwing, bouwjaar en weergegevens, heb ik een wiskundig model ontwikkeld dat vrij nauwkeurig het aantal schoorsteenbranden kan voorspellen”, vertelt Tineke School. In Microsoft Power Bi is een dashboard gemaakt dat de mogelijkheden van de wiskunde en Business Intelligence in de organisatie zichtbaar maakt.

Meer toepassingen
“Deze samenwerking met de UT heeft het ons mogelijk gemaakt dat we onze data slim kunnen gebruiken en geeft ons de mogelijkheid om onze preventie veel gerichter in te zetten”, aldus Ron de Wit, sectorhoofd Strategie & Ondersteuning van Brandweer Twente. Naast schoorsteenbranden zijn er nog veel meer toepassingen te bedenken waarvoor deze werkwijze gebruikt kan worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het voorspellen van woningbranden of verkeersongevallen. Maar het model heeft ook potentie in bijvoorbeeld woninginbraken en voorspellen van de omvang van schade aan woningen zoals water- of stormschade.

Bekijk hier het model

Wij gebruiken cookies