3.547 incidenten in 2017

  • Enschede
  • 08 januari 2018

In 2017 kwam Brandweer Twente 3.547 keer in actie om brand te bestrijden en hulp te verlenen. Dat is iets minder dan in 2016. Toen waren er 3.590 incidenten. Vanuit 29 brandweerkazernes verleent de brandweer gemiddeld 14 keer per dag hulp aan de inwoners van Twente. Op de site https://jaarbericht.brandweertwente.nl/de-organisatie/ staat een overzicht van alle werkzaamheden van het afgelopen jaar. Ook staat er een overzicht van de incidenten per gemeente met een interactieve incidentkaart per buurt.  

“Minder brand, minder schade, minder slachtoffers. Daar staan we voor als brandweer”, vertelt Ron de Wit, plaatsvervangend commandant van Brandweer Twente. “In 2017 waren er gelukkig geen dodelijke slachtoffers bij brand te betreuren. Ook was er een lichte daling van het aantal branden ( 1.194 in 2017 t.o.v. 1.315 in 2016). Aan de andere kant zien we in de laatste jaren, door weersomstandigheden, een toename van het aantal stormschade incidenten. Dit aantal steeg van 236 incidenten in 2016 naar 378 incidenten in 2017. Op 23 februari hadden we bijvoorbeeld een storm die voor overlast zorgde. Ook is er een stijging te zien in het aantal dienstverleningsincidenten. Hierbij moet je denken aan het verlenen van assistentie aan de ambulance, liftopsluitingen en hulpverlening aan dieren”. Een overzicht van de incidenten is hier te vinden.

28 grote branden
Bij woning- en industriebranden rijden we vanuit verschillende kazernes in Twente altijd tweezijdig aan. Ron de Wit: “Inwoners kunnen hierdoor altijd rekenen op de inzet van de brandweer. We werken niet met gemeentegrenzen, maar met operationele grenzen. Dit kan alleen doordat we in een netwerk van 29 kazernes met elkaar samenwerken.

De meeste (woning)branden weet de brandweer met één eenheid te blussen. In een klein deel van het totaal aantal branden ging het om grote branden ( 28 in 2017). Denk dan bijvoorbeeld aan de zeer grote brand op 29 november in Enschede aan de Burgemeester van Veenlaan of de natuurbranden in Beuningen op 26 april”.

Steeds minder automatische meldingen
Een van de belangrijkste speerpunten van Brandweer Twente in de afgelopen jaren is het terugdringen van automatische meldingen. Een van de maatregelen hierin was om verificatie door de meldkamer in te voeren. Om vast te stellen of de inzet van de brandweer noodzakelijk is neemt de meldkamer nu eerst zo snel mogelijk telefonisch contact met het desbetreffende object op. Deze werkwijze werpt nu zijn vruchten af. In 2016 moest de brandweer nog 1.023 keer uitrukken voor een OMS melding. In 2017 was dat 819 keer. Tussen de 1000 en 1500 meldingen worden afgevangen door de meldkamer.

Advies en onderzoek
Naast incidentbestrijding en hulpverlening heeft de brandweer ook een taak van voorlichting en advisering op het gebied van brandveiligheid. In 2017 gaf de brandweer in veertien gemeentes 4.871 keer advies, toezicht of voorlichting. Ook doen we steeds vaker brandonderzoek. Hierdoor kunnen we nog beter en veiliger brand bestrijden en kunnen we beter voorlichting geven om branden te voorkomen. In 2017 werden 94 branden onderzocht. De meest voorkomende oorzaak van woningbranden zijn schoorsteen- en keukenbranden.

Delen