Geen Nood Bij Brand afgerond: primeur voor Karelskamp

  • Almelo
  • 26 april 2017

Op 19 april jl. is het traject Geen Nood Bij Brand (GNBB) afgerond bij Penitentiaire inrichting de Karelskamp in Almelo. Dit was het eerste GNBB traject dat we hebben afgerond, en we zijn zeer tevreden over het proces en het resultaat. Ronald Pellewever overhandigde namens Brandweer Twente een deelnamecertificaat aan de directeur van Karelskamp, de heer Ton Golstein. Voorafgaand aan de uitreiking was er een volledige ontruimingsoefening in een deel van de inrichting. Het medisch team van Karelskamp en de repressieve ploeg van kazerne Almelo waren hierbij betrokken.

Het scenario betrof een brandje in de keuken met één slachtoffer in de ruimte waar de brand was ontstaan. Leerpunt voor het BHV-team van Karelskamp was het belang van het sluiten van deuren omdat rook zich anders razendsnel verspreidt.

Het GNBB traject bestaat uit een veiligheidsexpeditie, table-top oefeningen met Lego, een BHV-enquête en oplossingen voor het verhogen van de brandveiligheid. Beide partijen hebben afspraken gemaakt over het verbeteren van de brandveiligheid in het gebouw. Zo zijn de frituurpannen vervangen door air-fryers. We kunnen concluderen dat Karelskamp de (brand)veiligheid van het pand, de gedetineerden en hun medewerkers zeer serieus neemt en dat de reeds goede samenwerking tussen de Karelskamp en Brandweer Twente nog verder is versterkt.

 

Table Top oefening met LEGO

Ontruimingsoefening bij Karelskamp

Delen