Update september 2020 Glanerbrug

Nadat in april gestart is met het bouwrijp maken van de kavel is men gestart met de bouw. De aannemer werkt zoveel mogelijk met geprefabriceerde bouwdelen waardoor er op locatie snel gebouwd kan worden. Voor de bouwvak was het gebouw glas- en waterdicht. De afbouw is gestart na de bouwvak. Als alles meezit dat wordt de kazerne begin oktober aan ons opgeleverd. Een aantal weken later zal de kazerne operationeel in gebruik worden genomen.  

De nieuwe kazerne staat aan de Heidevlinder/Gronausestraat. Het is een modern gebouw dat bijna energie neutraal is. De accommodatie voldoet aan de eisen die we tegenwoordig aan brandweerkazernes stellen. Bijzonder aan deze kazerne is dat we voorzien in een aantal werkplekken voor vrijwilligers die overdag aan de kazerne kunnen/willen werken voor hun hoofdwerkgever. Op deze wijze kunnen we de paraatheid van de kazerne Glanerbrug overdag een impuls geven. 

Op het dak van de kazerne wordt een droneplatform gerealiseerd. Het is de bedoeling dat er een drone wordt gestationeerd die autonoom opdrachten kan uitvoeren. Zo kan de drone alvast vooruit worden gestuurd (voordat de brandweer is uitgerukt) om in kaart te brengen wat er aan de hand is en waar dat exact is. De meldkamer en de uitrukkende eenheden kunnen dan meekijken en op basis van de gegevens op- of afschalen. 

Delen