Update september 2020 Almelo

In april 2020 is de aanbesteding voor de nieuwe brandweerkazerne in Almelo gepubliceerd op TenderNed. Brandweer Twente zoekt een bouwteam die samen met ons de realisatie van de brandweerkazerne gaat verzorgen. Nu er een schetsontwerp ligt waar intern overeenstemming over is en die is afgestemd met de afdeling Stedebouw en Verkeer van de gemeente Almelo kunnen we de volgende stappen zetten. Zodra er een bouwteam is geselecteerd zal er worden gestart met de engineeringsfase en de voorbereiding op de bouw. Als alles meezit kunnen we begin 2021 starten met de bouw.  

Sloop 
Om te kunnen starten met de bouw dient de bestaande kazerne gesloopt te worden. Hiervoor is inmiddels een sloopbedrijf ingekocht. Zij zijn momenteel bezig met de voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn om een sloopvergunning te krijgen. Planning is dat de sloop in november gaat starten. 

Om in november te kunnen starten met de sloop is inmiddels gestart met het gereed maken van de tijdelijke huisvesting naast de bestaande kazerne aan de Brugstraat. Er is een nieuwe tijdelijke remise gebouwd en het “Menzis-gebouw” is intern aangepast zodat de gekazerneerde ploeg er operationeel kan gaan draaien. Vanaf oktober wordt gestart met het ontmantelen en weer elders inrichten van de werkplaatsen. 

Delen