Update 23 juni 2020 Almelo

Er zijn bouwwerkzaamheden gestart naast onze brandweerkazerne aan de Brugstraat 6 te Almelo. Onze kazerne dateert uit 1975 en is in de loop der jaren een aantal keren aangepast aan de functionele eisen.

Uit onderzoek met de gemeente is gebleken dat de locatie aan de Brugstraat een heel geschikte locatie is en blijft. Echter is het gebouw gedateerd, zijn de sportfaciliteiten niet optimaal, voldoet het gebouw niet aan de eisen voor schoon werken en ontbreekt een klimaatinstallatie. Om die reden is besloten voor nieuwbouw.

We gaan de kazerne afbreken en nieuwbouw realiseren op dezelfde plek. Het is belangrijk dat ons primaire proces door kan gaan (uitruk), dus de medewerkers van Almelo verhuizen tijdelijk naar naastgelegen Menzis-gebouw. Intussen is begonnen om een tijdelijke uitrukgarage te realiseren tussen deze twee gebouwen in.

Naar verwachting vindt de verhuizing plaats in november, waarna de sloop van de huidige kazerne begint. Begin volgend jaar start de nieuwbouw en zal naar verwachting een jaar duren.

Delen