Update 2 oktober 2019 Glanerbrug

De nieuwe brandweerkazerne van Glanerbrug gaan we bouwen op de hoek Gronausestraat-Heidevlinder. De grond hiervoor is inmiddels aangekocht van de gemeente Enschede. Er is een bestemmingsplanprocedure opgestart in het voorjaar van 2019. De verwachting is dat het zonder bezwaren in november dit jaar is afgerond. Dit betekent dat we vanaf november een omgevingsvergunning kunnen aanvragen voor de nieuwbouw. 

De aanbestedingsprocedure voor de bouw van de kazerne is in juli gestart. Dit is in de vorm van een meervoudig onderhandse aanbesteding. De uitvraag doen we met Design & Built. Dit houdt in dat de aannemer een architect in de hand neemt en zij met een ontwerp kunnen komen die aansluit bij de eisen en wensen die we geformuleerd hebben. Dit Plan van Eisen is opgesteld door een klankbordgroep met vertegenwoordigers namens kazerne Glanerbrug.

Alle deelnemende partijen kunnen op een presentatiedag hun ontwerpen en plannen van aanpak presenteren aan de klankbordgroep. Het ontwerp en de PvA die het beste scoort, wordt voorgelegd aan het MT. Indien zij ook akkoord zijn gaan we over tot gunnen en kan de winnende partij de plannen verder uitwerken. De planning is dat we in het voorjaar van 2020 starten met de bouw, zodat de kazerne in de zomer opgeleverd kan worden. 

Delen