Update 2 oktober 2019 Almelo

Het voorlopig schetsontwerp voor de nieuwe brandweerkazerne in Almelo is gereed. Het ontwerp is tot stand gekomen via een projectgroep waarin de verschillende sectoren vertegenwoordigd zijn. George de Witte (architect) is vanaf april aan de slag gegaan met het maken van een schetsontwerp voor de nieuwe kazerne. Hij is begonnen bij de gemeente Almelo om hier de stedenbouwkundige uitgangspunten op te halen. Daarna is hij aangesloten bij een bevelvoerdersoverleg en zijn er meerdere sessies geweest met gebruikers van de kazerne. Zoals het ontwerp er nu ligt bevat het alle functies die nodig zijn.  

De huidige slangentoren blijft behouden, net als de kelder die gekoppeld is aan de slangentoren. In de kazerne vestigen we op de eerste verdieping een kazerneringsaccomodatie. Vanaf de eerste verdieping naar de begane grond is een glijpaal opgenomen. Het voorlopige ontwerp wordt op korte termijn afgestemd met de gemeente Almelo (stedenbouw en verkeer). Daarna zal het ontwerp verder uitgewerkt worden. 

De aanbestedingsprocedure is gestart, zodat we in het voorjaar van 2020 kunnen starten met de sloop en de nieuwbouw. 

Delen