Tijdelijke huisvesting in Menzis-gebouw

In 2018 is besloten voor nieuwbouw van kazerne Almelo. Dit omdat de kazerne gedateerd is en niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. De Brugstraat is en blijft een geschikte locatie. We gaan de kazerne slopen en bouwen een nieuwe kazerne op dezelfde plek. Het is belangrijk dat ons primaire proces (uitruk) door kan gaan, dus de medewerkers verhuizen tijdelijk naar een ander pand.

Maandag 25 maart heeft het MT de voorkeur uitgesproken voor het Menzis-gebouw als tijdelijke locatie. Dit mede gezien het dekkingspercentage, de maatschappelijke acceptatie en de relatief lage kosten voor huur en de kosten om het gebouw geschikt te maken. Dit is bestuurlijk afgestemd met burgemeester Arjan Gerritsen.

Wat betekent dit?
Voor een periode van twee jaar huren we vanaf september 2019 het Menzis-gebouw, gesitueerd naast de huidige kazerne. In oktober moet het pand gereed zijn om te verhuizen met de 24-uursdienst. Op de begane grond realiseren we slaapkamers, douches en installeren we de airconditioning uit de bestaande kazerne. Daarnaast komen er circa 15 kantoorwerkplekken. Dit betekent dat het mogelijk is dat een aantal collega’s op andere locaties in Twente moet werken.

De planning is om in november/december te starten met de sloop van de bestaande kazerne, zodat er begin 2020 gestart kan worden met nieuwbouw.

Locaties Noord en Zuid
Een alternatief voor tijdelijke huisvesting was kazerne Almelo Zuid aan de Henriette Rolandholstlaan. Hiermee zou het dekkingspercentage met 10% verminderen, waardoor toch gekozen is voor het Menzis-gebouw. Kazerne Almelo Zuid gaat in de verkoop naar de gemeente. Locatie Almelo Noord blijft voorlopig dienen als oefenlocatie en de thuisbasis van de jeugdbrandweer.

Opdracht nieuwbouw
De architect George de Witte heeft de opdracht gekregen een eerste ruwe schets te maken van het nieuwe gebouw. Deze moet duurzaam en energie neutraal worden, dienen als duiklocatie en vuile kazerne en geschikt zijn voor schoon werken.

George is bekend bij Brandweer Twente en heeft in het verleden zijn medewerking verleend bij de nieuwbouw van Enschede Noord en Haaksbergen en het ontwerp gemaakt voor de verbouw van kazerne Vriezenveen. Om input op te halen voor een eerste ruwe schets gaat hij omtrent beeldkwaliteit in gesprek met de gemeente en een aantal gebruikers van Almelo. Daar vormt zich een projectgroep onder leiding van Guido Tijhof.

Datum

Wat

Mei 2019

Input ophalen gemeente en gebruikers kazerne door architect George de Witte

Eind mei 2019

Eerste ruwe schets gebouw door architect

Eind mei 2019

Projectteam beoordeelt eerste ruwe schets

Eind mei 2019

Voorlopig ontwerp gereed

Begin juni 2019

Europese aanbesteding starten
·         Architect
·         Aannemer
·         Installateur

September/oktober 2019

Engineering gereed

September 2019

Sloopvergunning gereed

Februari/maart 2019

Verhuizing naar Menzis-gebouw

Februari/maart 2019

Start sloop bestaande kazerne

Voorjaar 2020

Start nieuwbouw aan de Brugstraat

Delen