Schetsontwerp nieuwbouw Almelo

Er is een voorlopig schetsontwerp voor de nieuwe brandweer kazerne in Almelo gemaakt. Het ontwerp is tot stand gekomen via een projectgroep waarin verschillende sectoren vertegenwoordigd zijn. George de Witte (architect) is vanaf april aan de slag gegaan met het maken van een schetsontwerp voor de nieuwe kazerne. Zoals het ontwerp er nu ligt bevat het alle functies die nodig zijn.

De huidige slangentoren blijft behouden evenals de kelder die gekoppeld is aan de slangentoren. In de kazerne wordt op de eerste verdieping de kazerneringsaccomodatie gevestigd. Vanaf de eerste verdieping naar de begane grond is een glijpaal opgenomen.

Het voorlopige ontwerp wordt op de korte termijn afgestemd met de gemeente Almelo (stedenbouw en verkeer). Daarna zal het ontwerp verder uitgewerkt worden.

Vanaf september zal de aanbestedingsprocedure worden opgestart zodat er in het voorjaar van 2020 gestart kan worden met de sloop en de nieuwbouw.

Delen