Schematische planning nieuwbouw Almelo

Datum

Wat

Mei 2019

Input ophalen gemeente en gebruikers kazerne door architect George de Witte

Eind mei 2019

Eerste ruwe schets gebouw door architect

Eind mei 2019

Projectteam beoordeelt eerste ruwe schets

Eind mei 2019

Voorlopig ontwerp gereed

Begin juni 2019

Europese aanbesteding starten
·         Architect
·         Aannemer
·         Installateur

September/oktober 2019

Engineering gereed

September 2019

Sloopvergunning gereed

Februari/maart 2019

Verhuizing naar Menzis-gebouw

Februari/maart 2019

Start sloop bestaande kazerne

Voorjaar 2020

Start nieuwbouw aan de Brugstraat

Delen