Huisvesting

In Twente werken we vanuit 29 kazernes en drie kantoorlocaties (Twente Safety Campus, Veiligheidsbureau en de meldkamer). Eind 2017 is de mate van duurzaamheid voor alle locaties onderzocht en is gekeken of onze kazernes voldoen aan de eisen van het principe schoon werken. Daarom pakken we de komende jaren zeven locaties aan.

Close

Met ingang van 1 september 2016 is de paraatheid vanaf kazerne Almelo gegarandeerd door middel van kazernering. De kazerne dateert uit 1975 en is in de loop der jaren een aantal keren aangepast aan de functionele eisen. Uit onderzoek met de gemeente is gebleken dat de locatie aan de Brugstraat een heel geschikte locatie is en blijft. Echter is het gebouw gedateerd, zijn de sportfaciliteiten niet optimaal, voldoet het gebouw niet aan de eisen voor schoon werken en ontbreekt een klimaatinstallatie. Om die reden is besloten voor nieuwbouw.

Zoals gezegd is de locatie van de kazerne nog steeds geschikt. Dit betekent dat we de kazerne gaan afbreken en nieuwbouw realiseren op dezelfde plek. Het is belangrijk dat ons primaire proces door kan gaan (uitruk), dus de medewerkers van Almelo verhuizen tijdelijk naar een ander pand in de buurt.

Zodra er een geschikt pand gevonden is voor de tijdelijke huisvesting en geschikt gemaakt is voor ons zal de verhuizing gepland worden en beginnen vervolgens de sloopwerkzaamheden. In 2019 start de nieuwbouw, zodat de kazerne medio 2020 klaar is voor gebruik.

Almelo centrum.JPG

Onderwerpen

Close

De Tolstraat in Glanerbrug is de locatie van de oudste kazerne in Twente (bouwjaar 1950). De kazerne beschikt niet over representatieve douches, gescheiden ruimtes voor de dames en heren en opslag voor schone/vuile spullen. De kazerne is te klein om aan de eisen van schoon werken te voldoen.

Daarom stoten we de locatie aan de Tolstraat af en we gaan nieuwbouw realiseren op een meer centrale plek in het dorp. Op de hoek van de Gronausestraat en de Heidevlinder, naast de voetbal- en tennisvelden, staat begin 2020 een modern en beeldbepalend gebouw. Het wordt geen standaard brandweerkazerne, maar één met een dronecentrum. Daarnaast vestigen onze collega’s van de politie zich ook in dit gebouw.

Glanerbrug.jpg
Close

In Hellendoorn rukken we vanuit de kazerne aan de Ninaberlaan uit, die gevestigd is naast een authentieke molen. Een prachtige plek, maar helaas is het niet haalbaar om de brandweerkazerne uit te breiden om te voldoen aan de huidige eisen die wij aan een kazerne stellen. We bekijken in samenwerking met de gemeente de mogelijkheden om nieuwbouw te realiseren op een andere plek in Hellendoorn. Dit project staat voor 2019 op de planning.

Kazerne Hellendoorn.jpg

Onderwerpen

Close

In het laatste kwartaal van 2016 zijn we gestart met het project Brandweerzorg Hengelo. In het geldende dekkingsplan is een aantal knelpunten aangegeven in de opkomsttijden. De opdracht vanuit het bestuur was om te kijken op welke wijze we tot lagere opkomsttijden in de nachtsituatie van Hengelo konden komen.

Uitkomst is dat we per 1 maart 2019 starten met kazernering op Hengelo Centrum. Dit betekent onder andere dat er slaapvertrekken gerealiseerd moeten worden. De architect van het huidige gebouw maakt een voorstel, waarbij we verwachten in december 2018 te kunnen starten met verbouwen. In de periode daarna pakken we de rest van de kazerne aan (zoals de receptie, efficiënter gebruik van de kazerne, logistiek centrum en repressieve innovatie) en maken we het gebouw duurzamer.

kazerne hengelo.jpg
Close

In maart 2019 starten we met kazernering op Hengelo Centrum. Dit betekent dat Hengelo Noord een vrije opkomstlocatie wordt. 

Kazerne hengelo noord.jpg
Close

In Markelo delen we samen met de gemeentewerf een gebouw aan de Schoolstraat. Dit gebouw huren wij van de gemeente. Brandweer Twente streeft ernaar om alle kazernes in eigendom te hebben. Voor Markelo zijn we in gesprek met de gemeente Hof van Twente over eventuele koop van de kazerne.

kaz Markelo.jpg

Onderwerpen

Close

Op moment van schrijven van dit artikel is de verbouwing aan kazerne Vriezenveen in volle gang. De groene loods wordt op termijn verkocht aan de gemeente. De kleedruimte en de kantine worden verplaatst en we passen de kazerne aan op het principe schoon werken. De planning is dat de kazerne nog dit jaar wordt opgeleverd.

vriezenveen.jpg