Huisvesting

In Twente werken we vanuit 29 kazernes en drie kantoorlocaties (Twente Safety Campus, Veiligheidsbureau en de meldkamer). Eind 2017 is de mate van duurzaamheid voor alle locaties onderzocht en is gekeken of onze kazernes voldoen aan de eisen van het principe schoon werken. De komende jaren pakken we een aantal locaties aan en in de afgelopen periode hebben we een aantal kazernes nieuw gebouwd, dan wel verbouwd.

Close

Met ingang van 1 september 2016 is de paraatheid vanaf kazerne Almelo gegarandeerd door middel van kazernering. De kazerne dateert uit 1975 en is in de loop der jaren een aantal keren aangepast aan de functionele eisen. Uit onderzoek met de gemeente is gebleken dat de locatie aan de Brugstraat een heel geschikte locatie is en blijft. Echter is het gebouw gedateerd, zijn de sportfaciliteiten niet optimaal, voldoet het gebouw niet aan de eisen voor schoon werken en ontbreekt een klimaatinstallatie. Om die reden is besloten voor nieuwbouw.

Zoals gezegd is de locatie van de kazerne nog steeds geschikt. Dit betekent dat we de kazerne gaan afbreken en nieuwbouw realiseren op dezelfde plek. Het is belangrijk dat ons primaire proces door kan gaan (uitruk), dus de medewerkers van Almelo zijn in januari 2021 tijdelijk verhuisd naar het oude pand van Menzis aan de Brugstraat 2. 

De oude kazerne is inmiddels gesloopt en de omgevingsvergunning is aangevraagd. Na de zomervakantie 2021 start nieuwbouw, zodat de kazerne ongeveer een jaar later klaar is voor gebruik.

002
Close

De Tolstraat in Glanerbrug is de locatie van de oudste kazerne in Twente (bouwjaar 1950). De kazerne beschikt niet over representatieve douches, gescheiden ruimtes voor de dames en heren en opslag voor schone/vuile spullen. De kazerne is te klein om aan de eisen van schoon werken te voldoen.

Daarom is de locatie aan de Tolstraat afgestoten en is nieuwbouw gerealiseerd op een meer centrale plek in het dorp. De nieuwe kazerne op de hoek van de Gronausestraat en de Heidevlinder is op zaterdag 7 november in gebruik genomen.

Ontwerp Kazerne Glanerbrug
Close

In Hellendoorn rukken we nu nog vanuit de kazerne aan de Ninaberlaan uit, die gevestigd is naast een authentieke molen. Een prachtige plek, maar helaas is het niet haalbaar om de brandweerkazerne uit te breiden om te voldoen aan de huidige eisen die wij aan een kazerne stellen. De afgelopen periode zijn we daarom samen met de gemeente Hellendoorn op zoek gegaan naar een nieuwe locatie. Inmiddels is deze gevonden. We realiseren de nieuwe brandweerkazerne tussen de Kasteelstraat en de Haersingel.

 

MMD Brandweertwente DEF 01 2 1024Px
Close

Op 4 maart was het zover. De start van de kazernering op kazerne Hengelo Centrum en vrije opkomst op Hengelo Noord. Tot 4 maart werd in Hengelo nog gewerkt in een piketsysteem. Dit betekent dus een flinke wijziging van de organisatievorm. Een verandering die veel tijd en energie heeft gekost van zowel betrokken medewerkers, het projectteam en de OR. De afgelopen periode zijn we druk geweest om slaapvertrekken en een huiskamer te realiseren. En het resultaat mag er zijn! 

De volgende fases zijn het aanpakken van de rest van de kazerne, zoals de receptie, efficiënter gebruik van de kazerne, logistiek centrum en repressieve innovatie) en maken we het gebouw duurzamer.

kazerne hengelo.jpg
Close

In maart 2019 is gestart met kazernering op Hengelo Centrum. Dit betekent dat Hengelo Noord een vrije opkomstlocatie is geworden. Met een tankautospuit en een WTS 2500 op de uitruk, bleek de uitrukgarage met zes deuren te groot. Vier van de zes deuren zijn daarom verhuurd.  

Kazerne hengelo noord.jpg

Onderwerpen

Close

In Markelo delen we samen met de gemeentewerf een gebouw aan de Schoolstraat. Dit gebouw huren wij van de gemeente. Brandweer Twente streeft ernaar om alle kazernes in eigendom te hebben. Voor Markelo zijn we in gesprek met de gemeente Hof van Twente over eventuele koop van de kazerne.

kaz Markelo.jpg

Onderwerpen