Keurmerk Veilig Ondernemen

Alle ondernemers kunnen er over meepraten: vandalisme, brand of diefstal. Het is een gemeenschappelijk probleem, dat eigenlijk alleen door middel van samenwerking kan worden aangepakt. Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) verbetert op een gestructureerde manier de veiligheid van winkelgebieden (KVO-W) en bedrijventerreinen (KVO-B). Duurzame samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer staat hierbij centraal. De samenwerking is vastgelegd in een convenant.

Een van de partners van het KVO is Brandweer Twente. Mede door het KVO heeft de brandweer inzicht op brandveiligheid op industrieterreinen en winkelgebieden. Brandweer en ondernemers overleggen regelmatig waarbij ervaringen besproken worden. Daarnaast wordt er samen geoefend, worden bedrijventerreinen geschouwd en geeft de brandweer voorlichting. Al deze gezamenlijke inspanningen worden geleverd om de brandveiligheid van bedrijventerreinen/ winkelgebieden en het zelfbewustzijn van ondernemers te vergroten.

Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid

De Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid van de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) geeft een richtlijn voor de bereikbaarheid van je bedrijf. Download de handreiking hier.

Delen