Het korps

De brandweer ziet samen met andere hulpdiensten toe op uw veiligheid. We houden ons bezig met het voorkomen en bestrijden van brand, en het beperken van de gevolgen van brand. We proberen incidenten te voorkomen, maar als het mis gaat kunt u op ons rekenen.

Daadkrachtig, deskundig en behulpzaam

Dé organisatie die 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar klaar staat om onze Twentse burgers te helpen. De brandweermensen in Twente bestrijden jaarlijks een kleine 5.000 incidenten. Hierbij gaat het om onder meer het blussen van branden, het bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen en het bevrijden van verkeersslachtoffers. Ook bij uitval van stroomvoorziening of noodweer zijn we bezig met het verlenen van hulp.

Bij Brandweer Twente werken ongeveer 700 vrijwillige brandweermensen en 300 beroepsmedewerkers. Zij zetten zich met hun passie in voor veiligheid en hulpverlening. Dit doen we vanuit 29 brandweerkazernes.

Brandweer Twente is onderdeel van Veiligheidsregio Twente.

Onze partners

Brandweer Twente  werkt samen met verschillende organisaties en instanties. Hieronder vindt u een overzicht van een aantal belangrijke (landelijke) partners waar de brandweer veelvuldig mee te maken heeft. Daarnaast zetten we ons natuurlijk -samen met de Twentse maatschappij-  in voor een veilig Twente.  

Delen