Een dag uit het leven van een stagiair bij het taakveld Fitheid & Arbo

08.45 uur
Meestal begint een werkdag voor mij met een overleg of afstemmingsmoment. Dit kan een overleg zijn met mijn stagebegeleidster, het taakveld Fitheid & Arbo, de technische dienst of een overleg over bijvoorbeeld wetsartikelen.

09.30 uur
Na het overleg ga ik naar het kantoor van Fitheid & Arbo om aan mijn opdracht te beginnen. Ik heb als opdracht meegekregen om zelfstandig een memo te schrijven voor het managementteam (MT) over de wetgeving en aandachtspunten bij zwangere repressieve medewerksters. 

13.00 uur
Na de lunch zet ik de oude RI&E van de kazerne Wierden klaar in het systeem Naris. Dit is een systeem waar bevindingen en vervolgacties de RI&E makkelijk in verwerkt kunnen worden. Als de RI&E klaar staat, vertrek ik samen met een van de vakspecialisten Fitheid & Arbo richting de kazerne om samen door de kazerne een rondgang te maken. Samen met de kazernecoördinator lopen we de kazerne door en kijken we of er bijvoorbeeld geen gevaarlijke situaties zijn, of de beschermkappen van machines gebruikt worden en of de richtlijnen rondom het ‘schoonwerken’ tussen de wasruimtes en kleedruimtes goed worden nageleefd. Alle bevindingen werk ik uit in Naris en samen met de specialist bespreek ik welke vervolgacties uitgezet moeten worden. Dit kan zijn via de kazernecoördinator of de sector Beheer & Techniek.

17.00 uur
Ik pak weer de trein richting Almelo en mijn werkdag zit er weer op voor vandaag.

Roos Kruizinga

Delen