Een dag op pad met...

Bart is Adviseur Industriële Veiligheid en Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS)

08.30 uur:
Vanmorgen startte mijn dag anders dan normaal. Ik moest praktijkexamen doen om straks als AGS prio 1 te mogen rijden. We hebben een half uur door Hengelo en Deurningen gereden, afwisselend met en zonder prio. En geslaagd! Dit is de afsluiting van de opleiding brandweerchauffeur, één van de vier opleidingen die ik voor mijn AGS-rol in de afgelopen anderhalf jaar heb gehaald. Vanaf 1 april ben ik gaan meedraaien in het AGS piket en mag ik zelfstandig uitrukken.

09.15 uur:
Onder het genot van een gebakje (successen moet je vieren) heb ik een afspraak met een AGS collega. Iedere twee weken op donderdagavond komen we met de AGS’en bij elkaar om te oefenen of te overleggen. Samen bereiden we zo’n oefening voor, waarbij ook de meetplanleiders worden beoefend.

11.00 uur:
Samen met het bevoegd gezag (Omgevingsdienst Twente) heb ik een afspraak bij een bedrijf in Hellendoorn. We hebben gekeken naar een aantal incidenten in 2019. Ze hebben in een korte periode teveel OMS (Openbaar Meldsysteem) meldingen en ammoniak lekkages gehad. Het aantal meldingen loopt wel zichtbaar terug. Op verzoek van het bevoegd gezag bekijken we of de ammoniak-incidenten goed onderzocht zijn, dit om herhaling te voorkomen. Nog niet alle acties uit de onderzoeken zijn goed opgevolgd. Daarnaast is de verplaatsing van een deel van de productie naar het buitenland voor ons een aandachtspunt. Dit mag niet ten koste gaan van de veiligheid voor de werknemers en omgeving. Binnenkort hebben we hier een vervolgafspraak over.

13.00 uur:
Na de lunch heb ik een interessant overleg over een nieuw tankstation dat men wil bouwen. Dit wordt het eerste ‘multi-fuel’ tankstation in Twente. Vrachtwagens kunnen hier worden af getankt met LNG (Liquid Natural Gas), CNG, waterstof en diesel. De gevaren van deze brandstoffen hebben mijn aandacht: o.a. koude temperaturen en hoge drukken. Zo levert 1 liter LNG 600 liter aardgas op! Er is voor het bevoegd gezag een advies geschreven over hoe de installaties op een veilige manier te realiseren. We bespreken hoe de initiatiefnemer invulling heeft gegeven aan dit advies en we spreken af dat de brandweer, voordat het tankstation in gebruik wordt genomen, er eerst kan oefenen. Gezien de gevaarseigenschappen en de primeur in Twente een boeiend project.

15.30 uur:
Mijn laatste overleg van vandaag, dit keer buiten onze regio. Ik schuif, als vertegenwoordiger van Brandweer Nederland, aan bij een overleg over de herziening van de PGS 35. Dit staat voor Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. De PGS 35 is een richtlijn en heeft betrekking op wegvoertuigen die waterstof gebruiken en waterstof moeten tanken. We bespreken de randvoorwaarden voor veiligheid van waterstoftankstations bij de vergunningverlening . De PGS reeks wordt opgesteld door een samenwerkingsverband tussen overheid en bedrijfsleven. Zo zit bij dit overleg bijvoorbeeld ook iemand van Shell aan tafel. De bevindingen uit dit overleg koppel ik terug naar mijn landelijke collega’s. Nu gauw naar huis om ook daar mijn succesje van vandaag nog even te vieren.

Delen