Dag in het leven van de financieel adviseur

08.30 uur
‘s Ochtends begin je op de kazerne op Spaansland. Even de mail bijwerken. Je constateert dat in het kader van de verantwoording van een subsidie (Omgevingsveiligheid) waarbij VRT penvoerder is, nog niet alle partners hun informatie hebben aangeleverd. Daarom neem je contact op met de projectpartners met verzoek om de ontbrekende informatie aan te reiken. Je stelt de subsidieverstrekker op de hoogte van de status van aanlevering.

10.00 uur
Je hebt een afspraak met de teamleider van de werkplaats. De uitgaven van het team zijn niet goed gerubriceerd in de administratie. Je wisselt met de teamleider ideeën uit over hoe de inrichting van de administratie kan worden verbeterd en hoe de begroting hierop kan worden aangepast. De aanpassingen koppel je terug naar je collega’s.

11.30 uur
Je bent uitgenodigd voor een onderling financieel overleg. Dennis wil het thema fraude en integriteit wat beter onder de aandacht brengen in de organisatie. Dit mede op aanbeveling van de accountant. Daartoe is een oriënterend stuk gemaakt. Je bent gevraagd om het stuk te bestuderen, de reactie hierop te geven en mee te denken over de wijze waarop dit onderwerp in de organisatie kan worden geadresseerd.

12.30 uur
Tijd voor pauze! Collega’s maken een ommetje en je gaat gezellig mee. ’s Middags verhuis je naar de Nijverheidstraat. Je hebt een overleg met de directiesecretaris over de formatie en bezettingsontwikkelingen van het Veiligheidsbureau. Je hebt de ontwikkelingen doorgerekend en komt tot de conclusie dat niet alle wensen te honoreren zijn. Bovendien zijn bepaalde constructies fiscaal onvoordelig. Je licht je bevindingen in het overleg toe en adviseert nadere keuzes te maken. 

De rest van de dag houd je je bezig met de voorbereiding van de jaarrekening. Die werkzaamheden zijn verdeeld tussen alle financieel adviseurs. Jij maakt o.a. de jaarrekening op voor de sector Vakbekwaamheid & Kennis. Je bekijkt of alle uitgaven en inkomsten van de sector wel in het juiste boekjaar zijn verantwoord. Correcties voer je door met een reeks van journaalposten.

Delen