An de kökntoafel bie...

Voorstellen
Mijn naam is Rick Asbroek, ik ben 26 jaar en woon samen met mijn vriendin Myrthe. Ik ben als manschap/chauffeur verbonden aan kazerne Enter. Buiten mijn werk ben ik het meest druk met de brandweer, waardoor ik geen tijd meer heb voor andere hobby’s. Wel hebben we een ondernemende vriendenclub die geregeld samenkomt voor een biertje en bijvoorbeeld ook ieder jaar een paasvuur bouwt. Daarnaast pak ik regelmatig de mountainbike om een stukje te crossen.

Wat doe je voor werk?
Ik werk bij RK Groep. Dit bedrijf is gespecialiseerd in straat- en grondwerk en heeft een hovenierstak waarvan ik de dagelijkse gang leid. Gemiddeld één dag in de week vul ik met ontwerp, advies en de verkoop van tuinen, maar het grootste deel van de tijd ben ik buiten.

Hoe verloopt de combinatie met het brandweerwerk?
Mijn werk is prima te combineren met de oefen- en opleidingsmomenten. En aangezien ik het merendeel van de dagen ergens in Enter aan het werk ben, kan ik overdag ook vaak reageren op een alarmering. Ik gebruik in dat geval de bus van het werk om op de kazerne te komen. Om de collega’s die achterblijven weer van hun gereedschap te voorzien komt het regelmatig voor dat mijn werkgever de bedrijfsbus vanaf de kazerne weer terugrijdt naar de locatie waar we aan het werk zijn. Dit onderstreept natuurlijk wel de ondersteuning die ik vanuit mijn werkgever krijg om deel uit te maken van de brandweer. Mijn werkgever is op zijn beurt weer blij dat hij met mij automatisch een BHV-er in dienst heeft.

Beschik je door je werk over specifieke kennis die bruikbaar is tijdens het repressieve brandweerwerk?
Ja, als hovenier ben ik een volleerd zager. Daarom schuw ik de moeilijke zaagklussen, zoals bomen zagen die onder spanning staan, ook niet. Daarnaast heb een brede ervaring in het werken met kleine en grote apparaten. Toen enige tijd geleden bij een schuurbrand hooi naar buiten gereden moest worden met een mini-shovel, kwam die ervaring ook goed van pas. 

Beschik je door je werk over specifieke kennis die bruikbaar is binnen andere sectoren van Brandweer Twente?
Hoewel ik geen dringende ambities heb om me overal tussen te wurmen, is het natuurlijk wel zo dat ik over kennis en ervaring beschik die ook in andere sectoren bruikbaar zijn. Zo zou ik mij binnen Vakbekwaamheid dienstbaar kunnen maken met zaaginstructies, iets wat ik nu lokaal op onze kazerne al doe. Dit zou ook doorgetrokken kunnen worden naar het regionale oefenprogramma met de Woody. Ook binnen Beheer en Techniek kan mijn kennis en ervaring van pas komen bij de aanschaf van nieuw (zaag)gereedschap. Dit heb ik natuurlijk ook deels zelf in de hand, aangezien Brandweer Twente voor veel zaken wel de input zoekt onder het repressief personeel.

Tenslotte
Ik vind het allemaal prima zoals het nu loopt. Wat de toekomst brengt is nog niet duidelijk, maar voorlopig wil ik even repressief blijven op het niveau van manschap/chauffeur. Wel wil ik me binnen Vakbekwaamheid verder ontwikkelen. Eerst lokaal, maar het liefst uiteindelijk ook regionaal als oefenleider of instructeur.

Delen